Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przestrzeń - o mapie

Przestrzeń - o mapie

Mapa to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na kartce papieru w jakiejś skali, czyli w odpowiednim zmniejszeniu. Np. skala 1:1000 oznacza, że długości na mapie zostały zmniejszone 1000 razy w stosunku do rzeczywistych - 1 centymetr na mapie odpowiada 1000 centymetrów (10 metrom) w terenie. Skale mogą być duże (np. 1:5000, 1:10 000) albo małe (1:50 000, 1:100 000). W małej skali sporządza się mapy dużych obszarów - województwa, kraju, kontynentów, świata. W dużej skali sporządza się plan przedstawiający niewielki obszar, np. miejscowość. Do przedstawienia na mapie lub na planie poszczególnych obiektów używa się specjalnych znaków, zwanych znakami topograficznymi (np. droga przedstawiona jest jako linia). Każda mapa zawiera legendę, czyli objaśnienia stosowanych na niej znaków. Często mapy wydaje się w zbiorach, zwanych atlasami.

Plany i mapy zazwyczaj zawierają informacje na wybrany temat - ukształtowania powierzchni, typowych temperatur, roślinności, zaludnienia itp. Na lekcjach historii będziesz posługiwać się mapami historycznymi, ukazującymi granice państw w przeszłości, szlaki handlowe itp.

Zapamiętaj!

Mapa - to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na kartce w odpowiednim zmniejszeniu, czyli skali.

Znaki topograficzne - to umowne oznaczenia, za pomocą których przedstawia się różne obiekty na powierzchni Ziemi.

Legenda - objaśnienie znaków stosowanych na mapie.

Atlas - zbiór map.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.