Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rodzinne historie

Nasz ród

Są sytuacje, kiedy czujemy się szczególnie związani z naszymi przodkami. Jedną z takich chwil jest Święto Zmarłych, gdy odwiedzamy groby osób bliskich, a przecież zupełnie nam nieznanych - naszych pradziadków, ich rodziców, ich dziadków. W miejscach takich mamy duchowy kontakt z poprzednimi pokoleniami. Przedstawiciele tych pokoleń, jako najstarsi przedstawiciele rodziny, tworzyli korzenie naszego rodu.

Zapamiętaj!

Ród to wielopokoleniowa, wielka rodzina. Jednoczy ją poczucie wspólnych korzeni, świadomość tego samego miejsca pochodzenia. Członków rodu łączą więzi rodzinne, siedziba, osoba założyciela i to samo nazwisko. W dawnych czasach rody szlacheckie wyróżniały się herbami i zawołaniem.

Herby były to dziedziczne znaki używane jako pieczęć, umieszczane na chorągwiach, tarczach, budynkach, przedmiotach danego rodu.

Zawołanie to rodzaj okrzyku bojowego przypisanego danemu rodowi.

Nie wszyscy członkowie rodów znają się osobiście. Mają jednak świadomość wspólnego pochodzenia, wiedzą, kto założył ród i pielęgnują podobne tradycje, które pozwalają im zachować specyficzną dla nich odrębność.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.