Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

O ochronie zabytków, czyli: nie tylko Wawel

Strażnicy skarbów przeszłości

Wielu eksponatów historycznych nie można przenieść do muzeów ze względu na ich rozmiary. Trudno sobie wyobrazić, że w jednym budynku są zgromadzone np. wszystkie egipskie piramidy. W sytuacji, gdy rozmiary eksponatów są duże, tworzy się „muzea pod gołym niebem”, tzw. muzea otwarte. Przykładem takich muzeów są parowozownie, muzea motoryzacji, muzea lotnictwa, sprzętu wojskowego itp.

W określonych sytuacjach muzeum może się stać budynek spełniający na co dzień również funkcję użytkową (np. stary młyn, stara kuźnia, kościół). W takich zabytkowych budowlach są przechowywane i do dziś używane bezcenne przedmioty, same w sobie będące zabytkami (na przykład ołtarz Wita Stwosza, szaty i naczynia liturgiczne w kościele Mariackim w Krakowie).

Również zabytki sztuki ludowej stają się często eksponatami muzeów otwartych. Na otwartej przestrzeni rekonstruuje się wygląd całych osad czy wsi. Gromadzi się tu sprzęty domowe, narzędzia, naczynia i ubrania charakterystyczne dla danej epoki i danego terenu. Muzeum sztuki ludowej zorganizowane pod gołym niebem to skansen.

Najbardziej podatne na działanie czasu są pisane źródła historyczne. Stare księgi, rękopisy dzieł sławnych pisarzy, naukowców, myślicieli, zabytkowe pierwodruki, dokumenty, mapy wymagają specjalnego traktowania. Ich przechowaniem i konserwacją zajmują się pracownicy archiwów (l.poj. archiwum) i bibliotek.

Zapamiętaj!

Zabytki w Polsce są prawnie chronione! Na straży materialnego dziedzictwa kultury stoją muzea. Muzea otwarte organizowane są dla eksponatów nietypowych, mających duże rozmiary lub takich, których nie można przenieść w inne miejsce. Pisane źródła historyczne przechowywane są w archiwach i bibliotekach.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.