Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oświecenie

Oświecenie

W XVIII wieku zapoczątkowany został we Francji ruch umysłowy, który z czasem ogarnął prawie całą Europę i został nazwany oświeceniem. Filozofowie oświecenia odrzucali dotychczasowe autorytety kościelne i państwowe. Powstał nowy kierunek filozoficzny - racjonalizm. Jego zwolennicy byli przekonani o ogromnych możliwościach rozumu ludzkiego i przyznawali mu nadrzędną rolę w poznawaniu świata. Oprócz racjonalizmu osiemnastowieczną myśl filozoficzną charakteryzował empiryzm - źródłem wiedzy ludzkiej może być tylko doświadczenie.

Filozofowie atakowali absolutyzm. Głosili, że każdy władca powinien rządzić za „przyzwoleniem ludu” oraz dla jego dobra. Jean Jacques Rousseau (czyt. żan żak russo) uznał samo istnienie monarchii za niepotrzebne. W swoim dziele Umowa społeczna dowodził, że podstawą sprawowania władzy jest umowa zawarta między rządzącymi a obywatelami. Gdy rząd sprzeciwia się woli większości, poddani mają prawo go zmienić.

Inny z myślicieli, Monteskiusz, proponował podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, niezależne od siebie. Chodziło mu o zapobieżenie nadużyciom poprzez wzajemną kontrolę.

Filozofowie oświeceniowi pragnęli wolności i równości dla każdego człowieka. Wierzyli w postęp nauki i techniki.

Szerzeniu się nowych poglądów sprzyjał druk. Filozofowie byli zdania, że każdy, kto umie czytać, jest w stanie poznać prawdę (starali się pisać jasno i przystępnie).

W 1751 roku wydano w Paryżu I tom Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Encyklopedia miała ukazać całość ludzkiej wiedzy, potraktowanej racjonalistycznie. Religię, której nie można udowodnić rozumowo, traktowano krytycznie. Twórcy dzieła - m.in. Denis Diderot, Rousseau, Monteskiusz nazywani byli encyklopedystami.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Oświecenie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.