Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rosja

Rosja

Państwo rosyjskie stworzyła Moskwa, początkowo stolica niewielkiego księstwa na Rusi. Władcy Moskwy dzieki umiejętnej polityce (uległość wobec Mongołów, likwidowanie konkurentów) zaczęli umacniać swoje znaczenie. Twórcą podstaw potęgi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego był Iwan III Srogi. Dokonał licznych podbojów, poślubił bratanicę ostatniego cesarza Bizancjum i zaczął uważać się za jego spadkobiercę, używając tytułu cesarza (po rosyjsku cara). Umocnił państwo Iwan IV Groźny (1547-1584) - pierwszy car całej Rosji. Rządził samodzielnie, Duma bojarska nie miała żadnych uprawnień, pełniła tylko rolę doradczą. Nie dopuszczał do żadnego sprzeciwu - stworzył opriczninę (oddzielny dwór i wojsko), która kontrolowała całe państwo. Car był najważniejszym sędzią i prawodawcą. Przestępstwo przeciw państwu było przestępstwem przeciw carowi. Rządy carskie były okrutne, tym właśnie system władzy rosyjskiej różnił się od absolutyzmu. Ustrój charakterystyczny dla Rosji nazywano samodzierżawiem (samowładztwem).

Państwo rosyjskie, podobnie jak Francja, przybrało kształt monarchii absolutnej na przełomie XVII i XVIII wieku za panowania cara Piotra I Wielkiego (1672-1725).

W młodości przyszły car podróżował po Europie (Szwecja, Holandia, Anglia, Austria), aby poznać panujące tam prawa, zasady gospodarki oraz organizację i wyposażenie armii. Gdy został carem, przeprowadził w państwie wiele reform:

administracyjną
 • Dumę bojarską zastąpił senatem i kolegiami (instytucje te obsadził swoimi przyjaciółmi z lat młodości).
terytorialną
 • Kraj podzielił na gubernie, a gubernie na prowincje;
 • gubernatorzy podlegali bezpośrednio carowi.
gospodarczą
 • Budował manufaktury produkujące na potrzeby wojska;
 • popierał handel.
wojskową
 • Powstała regularna armia lądowa i marynarka wojenna.
nauki i oświaty
 • Ufundował Petersburską Akademię Nauk;
 • powstały szkoły wojskowe, inżynieryjne, prawnicze, medyczne;
 • wprowadził nowy alfabet - grażdankę.
religijną
 • Podporządkował sobie Kościół prawosławny (stanął na jego czele).
obyczajową
 • Bojarom kazano zgolić brody i ubierać się w stroje zachodnie;
 • na polecenie cara opracowano specjalny poradnik odpowiedniego zachowania przy stole.

Państwo wzmocnione reformami odnosiło sukcesy polityczne i militarne. Najważniejszym zwycięstwem było pokonanie Szwecji w wojnie północnej (1700-1721).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rosja

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.