Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Od XVI wieku w Ameryce Północnej rywalizowały między sobą imperia kolonialne - Anglia, Francja i Hiszpania. Na wybrzeżu atlantyckim utworzono trzynaście kolonii angielskich. Koloniści rozwinęli różne gałęzie gospodarki na terenach zabranych Indianom. Powstały miasta, w których rozwijał się handel i produkcja, zakładano manufaktury. Powstała dobrze rozwinięta sieć szkół (Uniwersytet Harvarda). Utworzono stałą pocztę.

Choć w zdobytych przez Anglików koloniach obowiązywało angielskie prawo, język i obyczaje, to mieszkańcy nie mieli takich praw jak mieszkańcy Anglii. Zamorskie posiadłości miały dostarczać surowców i stanowić rynek zbytu dla angielskich towarów.

Przyczyny wojny kolonii z Anglią:

- nałożenie na kolonistów opłaty stemplowej (koloniści zbuntowali się i podkreślali swoją odrębność, nazywając się Amerykanami),

- nałożenie cła na towary sprowadzane przez kolonie,

- 1773 r. w Bostonie zatopiono herbatę przywiezioną z Anglii (był to początek zbrojnego konfliktu, który przerodził się w wojnę o niepodległość).

Przebieg wojny:

W 1774 roku odbył się pierwszy Kongres Kontynentalny w Filadelfii, na który przybyli przedstawiciele wszystkich angielskich kolonii w Ameryce Północnej. Podjęto tam decyzję o rozpoczęciu walki z angielskimi władzami.

W lipcu 1776 roku obradował drugi Kongres Kontynentalny. W dniu 4 lipca 1776 roku uchwalono podczas obrad Kongresu „Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Jej autorem był wybitny pisarz i polityk, Thomas Jefferson.

Walki o niepodległość kolonii trwały. Siłami zbrojnymi kolonii dowodził Jerzy Waszyngton, który w krótkim czasie potrafił zorganizować regularną i bitną armię.

Anglikom nie udało się stłumić rozpoczętego na kontynencie amerykańskim buntu. W 1777 roku ponieśli oni dotkliwą porażkę pod Saratogą. Mimo tego zwycięstwa sytuacja kolonii daleka była od ostatecznego wyjaśnienia. Jednak wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych przybrała w końcu charakter międzynarodowy. Zgodnie z duchem oświecenia wielu wybitnych ludzi w Europie opowiedziało się po stronie kolonii walczących o wolność i utworzenie swojego państwa.

Niepodległość Stanów Zjednoczonych uznała w 1778 roku Francja. Doszło z tego powodu do wojny Francji z Anglią, przeciwko której wystąpiły też Hiszpania i Holandia.

W 1781 roku główne siły angielskie zostały pokonane przez Amerykanów i Francuzów pod Yorktown.

W 1783 roku podpisano w Wersalu pod Paryżem traktat pokojowy między Anglią, Francją i Hiszpanią. Anglia uznała wtedy po raz pierwszy Stany Zjednoczone Ameryki jako niepodległe państwo.

17 września 1787 roku uchwalona została Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Pierwszym prezydentem tego nowego kraju został bohater wojny o niepodległość, Jerzy Waszyngton.

Stany Zjednoczone były republiką federacyjną. Oznaczało to, że uprawnienia polityczne rozdzielano między poszczególne stany i władze federalne (ogólnokrajowe):

- stany - zachowały własny skarb, administrację i policję;

- władza federalna - sprawy podatkowe, wojskowe, polityka celna i walutowa, kontrola sądownictwa.

W konstytucji amerykańskiej po raz pierwszy zastosowano zasadę trójpodziału władzy (sformułowaną przez Monteskiusza):

Ustawodawcza Wykonawcza Sądownicza
Kongres - Senat i Izba Reprezentantów prezydent wybrany na 4 lata niezależne sądy
 • uchwalał ustawy i podatki
 • podejmował decyzja w sprawach polityki zagranicznej
 • głowa państwa
 • zwierzchnik sił zbrojnych
 • szef rządu
 • odwoływał i powoływał ministrów, którzy byli przed nim odpowiedzialni
 • orzekały zgodność praw z konstytucją
 • rozwiązywały konflikty między innymi organizacjami

Konstytucja gwarantowała obywatelom wolność słowa, wyznania oraz nietykalność osobistą (te prawa gwarantowała tylko ludności białej).

W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych brało udział wielu przybyszów z Europy. Byli wśród nich również Polacy walczący przeciwko Anglikom po stronie kolonii. Wielką sławę i uznanie zdobyli tam Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

Ważne wydarzenia z okresu walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Daty Przebieg wydarzeń
XII 1773 Rozruchy w Bostonie. Zniszczenie przywiezionego przez angielskie okręty transportu wysoko oclonej herbaty.
1774 Pierwszy Kongres Kontynentalny - obrady przedstawicieli wszystkich angielskich kolonii w Ameryce Północnej.
1775 Początek walk zbrojnych o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
IV 1775 Angielskie wojska zostają pokonane pod Lexington i Concord.
4 VII 1776 Uchwalenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 4 lipca obchodzony jest w USA co roku jako święto narodowe.
17 X 1777 Klęska Anglików w bitwie pod Saratogą.
1778 Francja uznaje Stany Zjednoczone jako niepodległe państwo.
1787 Uchwalenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Świat i Polska w XVIII wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.