Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w latach 1956-1980

Polska w latach 1956-1980

Zmiany polityczne, które zaszły po śmierci Stalina w ZSRR i śmierć Bieruta (1956 r.) miały zasadniczy wpływ na sytuację w Polsce i proces jej destalinizacji. PZPR podjęła kroki w celu zlikwidowania dominacji organów bezpieczeństwa w życiu politycznym i państwowym. Podjęto śledztwa wobec winnych łamania prawa oraz działania rehabilitacyjne w stosunku do więzionych działaczy partyjnych. Zaczęto się domagać rewizji procesów politycznych i rehabilitacji działaczy niepodległościowych i akowców. W partii nastąpiły zmiany na kierowniczych stanowiskach. Funkcję pierwszego sekretarza KC PZPR objął Edward Ochab.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Polska w latach 1956-1980

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Historia
  • Polska po II wojnie światowej
  • Podstawowa
  • Historia
  • Polska po II wojnie światowej
  • Podstawowa
  • Historia
  • Polska po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.