Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w latach 1956-1980

Przeobrażenia gospodarcze w latach 1956-1980

Lata Założenia Realizacja
1956-1970
 • rozwój przemysłu ciężkiego, rozbudowa przemysłu paliw, elektrotechnicznego, środków transportu, chemicznego i energetyki
 • w tym okresie wzrosło wydobycie węgla i gazu ziemnego,
 • rozpoczęto produkcję uniwersalnych obrabiarek i maszyn matematycznych,
 • nastąpił dalszy rozwój przemysłu stoczniowego,
 • uruchomiono kopalnie węgla brunatnego - Turoszów, Konin, siarki - Tarnobrzeg,
 • powstały Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, Zakłady Azotowe w Puławach, Fabryka Włókien Sztucznych w Toruniu,
 • nie udało się zrealizować w pełni zamierzeń w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego
1971-1980
 • zwiększenie nakładów na inwestycje, tzw. polskie przyspieszenie,
 • dalszy rozwój handlu zagranicznego, unowocześnienie gospodarki, propaganda sukcesu
 • największym osiągnięciem tego okresu było przeprowadzenie reform socjalnych: przedłużono urlopy macierzyńskie, zrównano zasiłki chorobowe, podwyższono emerytury i renty rolnikom,
 • nie wzięto pod uwagę możliwości kraju i objawów recesji gospodarczej w różnych rejonach świata,
 • wysoki wskaźnik na inwestycje osiągany był kosztem zadłużenia się za granicą i zmniejszenia produkcji artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności,
 • spadek wartości pieniądza, gorsze zaopatrzenie rynku w artykuły pierwszej potrzeby

Pod koniec lat 70. kryzys gospodarczy stał się już dostrzegalny w całym kraju. Polska była zadłużona na ponad 20 mld. dolarów USA.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Polska w latach 1956-1980

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.