Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w latach 1956-1980

Przeobrażenia gospodarcze w latach 1956-1980

Lata Założenia Realizacja
1956-1970
 • rozwój przemysłu ciężkiego, rozbudowa przemysłu paliw, elektrotechnicznego, środków transportu, chemicznego i energetyki
 • w tym okresie wzrosło wydobycie węgla i gazu ziemnego,
 • rozpoczęto produkcję uniwersalnych obrabiarek i maszyn matematycznych,
 • nastąpił dalszy rozwój przemysłu stoczniowego,
 • uruchomiono kopalnie węgla brunatnego - Turoszów, Konin, siarki - Tarnobrzeg,
 • powstały Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, Zakłady Azotowe w Puławach, Fabryka Włókien Sztucznych w Toruniu,
 • nie udało się zrealizować w pełni zamierzeń w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego
1971-1980
 • zwiększenie nakładów na inwestycje, tzw. polskie przyspieszenie,
 • dalszy rozwój handlu zagranicznego, unowocześnienie gospodarki, propaganda sukcesu
 • największym osiągnięciem tego okresu było przeprowadzenie reform socjalnych: przedłużono urlopy macierzyńskie, zrównano zasiłki chorobowe, podwyższono emerytury i renty rolnikom,
 • nie wzięto pod uwagę możliwości kraju i objawów recesji gospodarczej w różnych rejonach świata,
 • wysoki wskaźnik na inwestycje osiągany był kosztem zadłużenia się za granicą i zmniejszenia produkcji artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności,
 • spadek wartości pieniądza, gorsze zaopatrzenie rynku w artykuły pierwszej potrzeby

Pod koniec lat 70. kryzys gospodarczy stał się już dostrzegalny w całym kraju. Polska była zadłużona na ponad 20 mld. dolarów USA.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Polska w latach 1956-1980

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.