Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Stalinizm w Polsce

Stalinizm w Polsce

Polityka

Po roku 1948 nasiliły się represje w stosunku do tzw. wrogów ludu, szczególnie w partii i w wojsku. Represje dotknęły także komunistów, członków PPR i AL. Władysław Gomułka wraz z grupą działaczy partyjnych, tzw. „krajowców”, został oskarżony o „zdradę socjalizmu”, odsunięty od władzy i aresztowany. Władzę w kraju przejęli ludzie, którzy w czasie wojny przebywali w ZSRR (J. Berman, St. Radkiewicz, A. Fejgin).

Represje nie ominęły również wyższych oficerów WP (byłych akowców, którzy wstąpili do wojska). Odbył się głośny proces tzw. grupy gen. Stanisława Tatara oraz innych grup składających się łącznie z 92 wyższych dowódców. 19 z nich zamordowano, resztę uwięziono.

Represjami objęto też przedwojennych oficerów WP oraz Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili z Zachodu. W czasie śledztwa został zamęczony mjr Słaby - lekarz bohaterskiej załogi Westerplatte, a płk Skalski - as polskiego lotnictwa na Zachodzie, został uwięziony jako szpieg imperialistyczny i „wróg ludu”.

Nasiliły się represje wobec Kościoła i religii. Ograniczono nauczanie religii w szkołach, wytaczano procesy polityczne księżom (proces bp. T. Kaczmarka, uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1953 r.).

Rozwój kultury ukierunkowany został na realizację celów ideologicznych. Wycofywano z bibliotek książki zawierające krytykę rewolucji, władzy bolszewickiej lub ogólnie komunizmu. Nie dopuszczano do obiegu niczego, co było sprzeczne z tzw. racją stanu. Urząd cenzury kontrolował wszystkie publikacje, filmy, imprezy artystyczne. Doprowadziło to do obniżenia poziomu kultury polskiej. Zafałszowanie dziejów kultury narodowej poczyniło olbrzymie szkody w polskiej świadomości narodowej.

Okres tzw. błędów i wypaczeń był tragedią dla wielu Polaków. Mimo śmierci Stalina (1953 r.), Polski jeszcze przez trzy lata nie objął proces destalinizacji.

Gospodarka

Lata Założenia Realizacja
1950-1955 Plan sześcioletni
 • uprzemysłowienie kraju do tego stopnia, aby Polska stała się krajem przemysłowo-rolniczym
 • wzrost produkcji rolnej
 • kolektywizacja wsi.
 • duży nacisk położono na budowę przemysłu surowcowego i energetycznego - powstał kombinat hutniczy w Nowej Hucie, huta stali szlachetnej w Warszawie, huta aluminium w Skawinie, fabryka traktorów w Ursusie,
 • stworzono przemysł stoczniowy, samochodowy, budowy maszyn,
 • rozwinięto fabryki obrabiarek i sprzętu elektronicznego,
 • nie rozwinięto przemysłu lekkiego (braki w zaopatrzeniu ludności),
 • nie wykonano zadań w zakresie produkcji rolnej,
 • nie powiodły się próby szybkiego skolektywizowania wsi,
 • nastąpiło obniżenie stopy życiowej ludności i pojawiły się trudności w zaopatrzeniu,
 • od czasu realizacji planu sześcioletniego rozpoczął się proces dewastacji środowiska naturalnego.

Po pomyślnej realizacji planu trzyletniego uchwalony został nowy plan, zwany planem sześcioletnim (lata 1950-1955), w którym cele polityczne górowały nad celami gospodarczymi.

Zaostrzenie sytuacji międzynarodowej (wojna w Korei, zbrojenia RFN, napięcie w stosunkach między USA a ZSRR) zmusiło władze PRL do zwiększenia produkcji zbrojeniowej, co miało duży wpływ na sytuację gospodarczą kraju.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Stalinizm w Polsce

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.