Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polska w latach 1956-1980

Główne wydarzenia z lat 1956-1980

1956 r. Poznań: 28 czerwca wybuchły strajki i manifestacje robotników Zakładów im. H. Cegielskiego w Poznaniu Protestowano przeciw zmianom norm pracy i zwiększeniu podatku od płac. W wyniku walk zginęły 73 osoby (siły bezpieczeństwa i wojsko użyły 360 czołgów).

1956 r. „polski październik”: W warszawskich zakładach pracy i na wyższych uczelniach domagano się zmian w kierownictwie partii. 19 października zwołane zostało plenum KC PZPR i wybrano na I sekretarza Władysława Gomułkę. Podjęto wiele decyzji, które miały zagwarantować praworządność.

Domagano się ograniczenia samowoli i terroru służb bezpieczeństwa. Wypuszczono z więzień i zrehabilitowano wielu działaczy niepodległościowych i akowców. Zwolniono z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego i zaniechano wojny z Kościołem. Zaniechano także przymusowej kolektywizacji. Zmniejszyła się dominacja radziecka nad Polską.

1968 r. „wydarzenia marcowe”: Po wydaniu zakazu wystawienia dramatu Dziady A. Mickiewicza i usunięciu z uczelni studentów Adama Michnika i Henryka Szlajfera, 8 marca odbył się wiec studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Interweniowała milicja, wielu studentów, m.in. Jacek Kuroń, trafiło do więzienia. Rozpoczęły się ataki na działaczy partyjnych pochodzenia żydowskiego (walka z syjonistami), ok. 15 tys. osób pochodzenia żydowskiego zostało zmuszonych do pouszczenia Polski.

1970 r. wydarzenia na Wybrzeżu: W wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej, zaniedbań w dziedzinie socjalnej, podwyżek cen, w grudniu 1970 r. w wielu miastach na Wybrzeżu wybuchły strajki, zapoczątkowane w Stoczni Gdańskiej. Przeciw strajkującym wysłano wojsko. W starciach zginęło 45 osób, rannych zostało 1165 (wojsko użyło 550 czołgów). Nowym sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Cofnięto podwyżkę cen, obiecano poprawę warunków socjalnych.

1976 r. wystąpienia robotników w Radomiu i Ursusie: W czerwcu bez konsultacji ze społeczeństwem przeprowadzono podwyżkę cen, co spowodowało wystąpienia robotnicze w Radomiu i Ursusie, nastąpiła fala represji wobec uczestników wystąpień, powstał opozycyjny Komitet Obrony Robotników (KOR), oraz Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO).

1980 r. „polski sierpień”: Błędy w polityce gospodarczej, obniżenie się stopy życiowej Polaków oraz podwyżki cen spowodowały protest społeczeństwa. W sierpniu rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który objął następnie większość zakładów Trójmiasta. W Gdańsku utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), na czele którego stanął Lech Wałęsa. Podobne komitety powstały także w Szczecinie, Jastrzębiu i na Śląsku, prowadzono pertraktacje ze stroną rządową.

30 sierpnia podpisano porozumienia społeczne w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu. Ustalono realizację 21 postulatów, w tym powstanie niezależnych samorządnych związków zawodowych. We wrześniu nastąpiły zmiany w kierownictwie PZPR. I sekretarzem został Stanisław Kania.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Polska w latach 1956-1980

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Historia
  • Polska po II wojnie światowej
  • Podstawowa
  • Historia
  • Polska po II wojnie światowej
  • Podstawowa
  • Historia
  • Polska po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.