Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Starożytny Rzym - Italia i jej mieszkańcy

Starożytny Rzym - Italia i jej mieszkańcy

W środkowej części Półwyspu Apenińskiego znajduje się kraina zwana Lacjum. Zamieszkiwali ją mówiący po łacinie Latynowie. Przez krainę tę płynie rzeka Tyber. W odległości około 25 kilometrów od ujścia Tybru do morza, na wzgórzu palatyńskim powstał Rzym. Z czasem Rzym z małej osady przekształcił się w duże miasto rozbudowane na siedmiu wzgórzach.

Italia

Półwysep Apeniński zamieszkiwały ludy różnego pochodzenia. W I w. p.n.e. w środkowej Italii dominującą pozycję zyskali Etruskowie. Ich pochodzenie nie jest znane, wiadomo natomiast, że był to lud o wysokim stopniu organizacji społecznej i znacznych osiągnięciach cywilizacyjnych. Etruskowie mieszkali na północ od Tybru. Budowali miasta, posiadali umiejętność wytopu żelaza i produkcji wyrobów z brązu, utworzyli własne państwo. Prowadzili wymianę handlową z Grekami i Fenicjanami, którzy mieli kolonie w Italii. Na podstawie badań archeologicznych wiadomo, że osada będąca początkiem Rzymu najprawdopodobniej istniała już w X w. p.n.e. Mieszkańcy jej walczyli z Etruskami i ponieśli porażkę. Dowodem na to jest fakt, że na początku XIII w. p.n.e. Rzymianami rządzili królowie etruscy.

Na południe i wschód od Latynów mieszkały jeszcze inne ludy, m.in. Grecy, którzy przybyli tu w czasach Wielkiej Kolonizacji. Ludność zajmowała się głównie rolnictwem i pasterstwem. Na żyznych glebach uprawiali zboża i warzywa. Sadzili także drzewa owocowe. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać rzemiosło, handel i żegluga.

Rzym królestwem

Początkowo państwo rzymskie było monarchią. Według tradycji panowało w nim kolejno 7 królów (w rzeczywistości tylko trzej ostatni byli postaciami historycznymi). Pod koniec VI w. p.n.e. ostatni król pochodzenia etruskiego (Tarkwiniusz Pyszny) został wypędzony, a w Rzymie utworzono republikę. Odtąd obywatele przejęli odpowiedzialność za państwo, tj. rządzenie nim i bronienie go.

Najważniejsze informacje

Czas powstania Rzymu, położenie: zgodnie z legendą Rzym powstał w 753 roku p.n.e. nad rzeką Tyber. W ciągu kilku wieków z małej osady stał się Rzym (Roma) olbrzymim imperium na trzech kontynentach: w Europie, Afryce Północnej i Azji.

Ustrój: najpierw monarchia, potem republika, później cesarstwo.

Romulus, Remus, wilczyca kapitolińska: dwaj bliźniacy, synowie Rei Sylwii i boga wojny Marsa, wykarmieni przez wilczycę (posąg zwierzęcia znajdował się na Kapitolu, jednym ze wzgórz, na których leży Rzym). Romulus po zabiciu brata został pierwszym władcą miasta, które od jego imienia nazwano Rzym (Roma).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.