Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Treny (J. Kochanowski)

Streszczenia

Tren IX. Bohaterem jest poeta, humanista, myśliciel, który dokonuje rozrachunku z filozofią stoicką, określoną jako Mądrość. Poeta z goryczą stwierdza, iż filozofia stoicka okazała się nauką nierealną, głosząc zachowanie jednakowej równowagi ducha w szczęściu i nieszczęściu.

Tren X. Wiersz zbudowany jest z pytań retorycznych, które oddają rozterkę duchową poety, poszukującego swojej córki w niebie chrześcijańskim, mitologicznym, a nawet w baśniowych krainach. Z rozpaczą zadaje pytanie: „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest...”.

Tren XI. W wierszu pojawia się stwierdzenie, iż życie ludzkie jest fraszką (błahostką), gdyż przed zrządzeniem losu człowieka nie jest w stanie uratować ani jego pobożność, dobroć, mądrość.

Tren XIX. Do poety pogrążonego we śnie przybywa jego matka z Urszulką na rękach. Matka przekonuje syna, że jego córeczka dzięki swej śmierci uniknęła cierpień życia: trudu, łez, smutku, chorób, starości. Podkreśla przy tym, iż ważniejsze jest życie wieczne niż to cielesne. Napomina go, aby znosił wszystko to, co niesie życie z godnością i po ludzku:

„Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody

Ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody”.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.