Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kochanowski, Jan (1530-1584)

Urodził się w 1530 r. w Sycynie, w rodzinie szlacheckiej. Poeta jest najwybitniejszym przedstawicielem poezji narodowej w dobie renesansu. Jego życie biografowie dzielą na trzy etapy: 1. nauka i podróże; 2. okres dworski; 3. pobyt w Czarnolesie.

W 1544 r. podjęciem nauki w Akademii Krakowskiej rozpoczął piętnastoletni okres studiów i podróży. Po kilkuletnim pobycie w Krakowie przebywał krótko w Królewcu, kształcąc się na tamtejszym uniwersytecie, po czym wyjechał do Włoch, gdzie studiował w Padwie. Studiował filologię klasyczną. Doskonale poznał język łaciński, grecki i hebrajski. Okres padewski to także okres licznych podróży - do Rzymu, Neapolu i, pod koniec pobytu, do Francji. Po krótkim pobycie w Paryżu Kochanowski powrócił do Polski w 1559 r. Dzięki wieloletnim studiom, wędrówkom i kontaktom z ówczesną elitą intelektualną zyskał wszechstronne wykształcenie.

Po powrocie do kraju rozpoczął służbę dworską. Przebywał na dworze magnata Jana Firleja i w siedzibach biskupów Filipa Padniewskiego oraz Piotra Myszkowskiego. Później został mianowany sekretarzem króla Zygmunta Augusta i jednym z jego dworzan. Lata spędzone na dworze królewskim stanowiły najbardziej wszechstronny okres twórczości poetyckiej Kochanowskiego. Sprzyjała temu specyficzna atmosfera kulturalna Wawelu, skupiającego wówczas dużą grupę literatów - dworzan i wybitnych humanistów. Kraków stanowił wtedy najważniejszy ośrodek życia umysłowego w Polsce.

W 1571 r. Kochanowski porzucił dwór i osiadł w rodzinnym Czarnolesie. Założył rodzinę i prowadził spokojne życie ziemianina. Zmarł nagle w Lublinie w 1584 r., pochowany został w Zwoleniu na Kielecczyźnie. W uroczystościach pogrzebowych brał udział król Stefan Batory, kanclerz Jan Zamoyski, marszałek wielki koronny A. Opaliński.

Jan Kochanowski jest autorem m.in. pieśni, fraszek, utworu dramatycznego „Odprawa posłów greckich” oraz cyklu dziewiętnastu „Trenów”, napisanego po tragicznej śmierci córki Urszuli.

Najwybitniejszy poeta Polski królewskiej został uznany za twórcę poezji polskiej. Stworzył narodowy, nowoczesny język poetycki, którego użył w licznych gatunkach literackich. Interesował się światem wewnętrznych przeżyć człowieka przy jednoczesnej wnikliwej obserwacji rzeczywistości - od codzienności po sprawy ważne dla kraju i narodu.

Jan Kochanowski tworzył w okresie Renesansu, zwanego także Odrodzeniem (epoka w dziejach kultury europejskiej od połowy XIV w. do końca wieku XVI). Zainspirowani kulturą starożytną twórcy Renesansu stworzyli nowy ideał człowieka: wszechstronnego, zainteresowanego światem, własną naturą i życiem, łączącego poczucie wolności z wysokimi wymaganiami wobec siebie. Literatura renesansowa nawiązywała do tradycji antycznych, ale jej twórcy dążyli też do uznawania języków narodowych. Dzieła literackie tego okresu charakteryzowało łączenie harmonii i doskonałości stylistycznej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.