Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów w Galicji

Wiosna Ludów w Galicji

Na wieść o wydarzeniach rewolucji w Wiedniu (13-15 marca) w Krakowie pod naciskiem grupy ziemian i arystokracji władze austriackie uwolniły więźniów politycznych. We Lwowie zawiązała się Rada Narodowa, a w Krakowie, z inicjatywy emisariuszy emigracyjnych Towarzystwa Demokratycznego Polskiego - Heltmana, Zienkowicza i Wysockiego - Komitet Narodowy.

Rozpoczął się swoisty wyścig o pozyskanie warstw chłopskich.

Zapamiętaj!

Komitet Narodowy w Krakowie w porozumieniu z Radą Narodową we Lwowie ogłosiły, że w Galicji z dniem 23 kwietnia 1848 roku zostaje zniesiona pańszczyzna. Gubernator Galicji, Franciszek von Stadion dnia 22 kwietnia (!), nie mając oficjalnie zgody władz centralnych, ogłosił, że z rozkazu cesarza z dniem 15 maja znosi się pańszczyznę. Potwierdził to kilka tygodni później oficjalnie rząd. W ten sposób w wyścigu o pozyskanie chłopów zwyciężyły władze austriackie.

Niestety ruch rewolucyjny i narodowy w Galicji był osłabiony przez konkurujący z polskim ruch narodowy ukraiński. Wykorzystały to władze austriackie, wydając pozwolenie powstania Hołownej Rady Ruskiej konkurencyjnej w stosunku do Rady Narodowej we Lwowie.

Jeszcze w kwietniu wojsko austriackie rozpoczęło rozbrajanie ludności w Krakowie, na Wawel wkroczyły wojska gen. Castiglioniego. Kraków niebawem skapitulował. Władze austriackie rozwiązały nie tylko Komitet Narodowy, ale też wszystkie stowarzyszenia i związki, uczestnicy rewolucji udali się na emigrację. We Lwowie, wykorzystując lokalne zamieszki, w dniach 1-2 listopada 1848 roku wojska gen. Hammersteina rozpoczęły bombardowanie miasta. Niebawem Lwów skapitulował.

Trwałą zdobyczą Wiosny Ludów w Galicji było zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.