Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Geneza ruchów rewolucyjnych

Geneza ruchów rewolucyjnych

Lata 1848-1849 to czasy wydarzeń rewolucyjnych, które objęły niemal całą Europę. Noszą one nazwę „Wiosny Ludów”. Były podsumowaniem i momentem kulminacyjnym wydarzeń rewolucyjnych, sięgających jeszcze 1846 roku.

Przebieg Wiosny Ludów można podzielić na trzy etapy: pierwszy, to zwycięstwa rewolucji (styczeń-maj 1848), drugi - punkt szczytowy, przesilenie (czerwiec-październik), trzeci - likwidowanie zdobyczy rewolucji, cofanie się, powrót reakcji (przełom lat 1848-1849 i rok 1849). Głównymi przyczynami Wiosny Ludów (z wyjątkiem Francji) były:

- gwałtowny rozwój przemysłu i wzrost znaczenia burżuazji, utrudniane przez dominujący wciąż system feudalny i stanowy - burżuazja w celu dalszego rozwoju kapitalizmu dążyła do zmiany istniejących stosunków społecznych i politycznych,

- ukształtowanie się nowego pokolenia liberałów i demokratów, chcących podjąć walkę z porządkiem powiedeńskim; ogromny wpływ na umysły wywierała literatura, zawierająca krytykę, stanowości i rządów konserwatywnych,

- rozwój nauki szedł w parze z upowszechnianiem się światopoglądu pozytywistycznego - walka z istniejącym systemem była konieczna dla dalszego rozwoju nauki i techniki,

- wielkie klęski nieurodzaju lat 1845-1848 doprowadziły do głodu i epidemii i w konsekwencji do wystąpień mas ludowych domagających się poprawy warunków bytowych,

- rozwój świadomości narodowej i domaganie się zjednoczenia (Niemcy, Włosi) i powstania niepodległych państw (Węgrzy, Polacy, Czesi) stało się istotnym elementem wydarzeń rewolucyjnych Wiosny Ludów.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.