Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Powstanie krakowskie z 1846 roku, jak i inne wydarzenia w Europie, były wstępem do rewolucji europejskiej - Wiosny Ludów. Sprawa polska była istotnym elementem rewolucji. Polacy, a zwłaszcza działacze emigracyjni, skupieni w Towarzystwie Demokratycznym Polskim, już w 1847 roku nawiązali zerwane wcześniej kontakty ze spiskowcami przebywającymi na ziemiach polskich w Wielkopolsce, Królestwie i Galicji. Rewolucja lutowa w Paryżu obudziła nadzieję wielu Polaków przebywających we Francji. Niestety, francuski Rząd Tymczasowy nie poruszył kwestii polskiej, obawiając się nie tylko zatargów z Rosją i pozostałymi państwami zaborczymi, ale także nie ufając samym Polakom, których uważał za element wysoce niepewny, o poglądach radykalnych. Po wybuchu rewolucji w Wiedniu (13-15 III) i w Berlinie (18-19 III) setki polskich emigrantów politycznych z Europy Zachodniej ruszyły na ziemie polskie, by wziąć udział w walkach o sprawę polską.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.