Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Powstanie krakowskie z 1846 roku, jak i inne wydarzenia w Europie, były wstępem do rewolucji europejskiej - Wiosny Ludów. Sprawa polska była istotnym elementem rewolucji. Polacy, a zwłaszcza działacze emigracyjni, skupieni w Towarzystwie Demokratycznym Polskim, już w 1847 roku nawiązali zerwane wcześniej kontakty ze spiskowcami przebywającymi na ziemiach polskich w Wielkopolsce, Królestwie i Galicji. Rewolucja lutowa w Paryżu obudziła nadzieję wielu Polaków przebywających we Francji. Niestety, francuski Rząd Tymczasowy nie poruszył kwestii polskiej, obawiając się nie tylko zatargów z Rosją i pozostałymi państwami zaborczymi, ale także nie ufając samym Polakom, których uważał za element wysoce niepewny, o poglądach radykalnych. Po wybuchu rewolucji w Wiedniu (13-15 III) i w Berlinie (18-19 III) setki polskich emigrantów politycznych z Europy Zachodniej ruszyły na ziemie polskie, by wziąć udział w walkach o sprawę polską.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.