Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Fraszki (J. Kochanowski)

Streszczenia

Do Mikołaja Firleja. Utwór skład się z czterech wersów. Poeta zwraca się do Mikołaja Firleja, aby wybaczył mu niefrasobliwość i zbytnią swawolność jego tekstów.

O kapelanie. Wiersz sześciowersowy, ukazany został kapelan, który nie mógł odprawić mszy, ponieważ całą noc spędził na zabawie.

Na nabożną. W dwuwersie poeta zawarł krytykę udawanej pobożności.

O kaznodziei. Utwór składa się z sześciu wersów. Poeta zarzuca kaznodziei, że nie żyje według tego, czego sam naucza w Kościele.

O żywocie ludzkim. Wiersz zbudowany jest z ośmiu wersów. Poeta nazywa błahostką myśli i czyny człowieka. Twierdzi, że na świecie nie ma niczego pewnego: uroda, pieniądze, sława przemijają, zaś człowiek po swojej śmierci zostaje zapomniany.

Do gór i lasów. Wiersz jest rozbudowany, liczy osiemnaście wersów, poeta zawarł w nim elementy ze swojego życia, wspomina podróże, studia, czasy, kiedy był dworzaninem. Jest to wierszowany życiorys poety.

Do fraszek. Utwór składa się z czternastu wersów, poeta stwierdza, iż fraszki skrywają tajemnice z jego życia i nie łatwo je odgadnąć, bo można pobłądzić jak w labiryncie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.