Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Frycz Modrzewski, Andrzej (1503-1572)

Andrzej Frycz Modrzewski, najwybitniejszy pisarz, publicysta czasów odrodzenia, urodził się ok. 1503 roku w Wolborzu, tam też zmarł w 1572 roku. Studiował na Akademii Krakowskiej, a następnie, po przyjęciu niższych święceń kapłańskich, związał się z braćmi Łaskimi (pracował w kancelarii prymasa Łaskiego, służył na dworze jego brata). W trakcie dłuższego pobytu w Niemczech kontaktował się z Marcinem Lutrem, po śmierci Erazma z Rotterdamu, na zlecenie Łaskiego, Modrzewski kierował przewiezieniem do Polski bibliotecznych zbiorów Erazma, zakupionych przez Łaskiego. Od 1544 roku, przebywając na krakowskim dworze Łaskich, Frycz Modrzewski zbliżył się do stronnictwa egzekucyjnego. Jako sekretarz Zygmunta Augusta jeździł za granicę z misjami politycznymi. Objąwszy dziedziczny urząd wójta w Wolborzu, po kilku latach, prześladowany przez władze kościelne, schronił się na dworze Tarnowskiego. Chroniony „żelaznym listem” Zygmunta Augusta, do końca atakowany był przez przedstawicieli duchowieństwa i swoich przeciwników politycznych. Pierwszym publicystycznym utworem Modrzewskiego był traktat Łaski, czyli o karze za mężobójstwo (1543), poruszający problem nierówności poddanych wobec prawa, które inaczej karało za morderstwo szlachciców, a inaczej chłopów. Modrzewski pisał też oratorskie traktaty kierowane do króla, senatu, sejmu, biskupów. Najwybitniejszym dziełem jego życia był obszerny utwór - O poprawie Rzeczypospolitej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.