Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Artykuł do szkolnej gazetki

Artykuł do szkolnej gazetki

Drodzy czytelnicy,

Redaktorzy naszej szkolnej gazetki ogłaszają konkurs - „Mózg szkoły 2005”. Jest otwarty dla wszystkich uczniów, którzy uczęszczają do naszej szkoły. W roku 2005 konkurs dotyczy lokalnych bohaterów z całego świata. Zaczynamy od Anglii i legendy o Robin Hoodzie.

Na konkurs należy się zgłosić nie później niż 30 listopada 2004 roku. W pierwszym tygodniu kwietnia uczestnicy konkursu piszą test z wiadomości o życiu Robin Hooda. Chcemy, abyście znaleźli najwięcej, jak tylko możecie szczegółów o życiu Robin Hooda. Oto trochę wskazówek, aby pomóc Wam przygotować się i powtórzyć wiadomości na test.

Wszyscy wiemy, że Robin Hood żył w Anglii, bardzo dawno temu. Według legendy o Robin Hoodzie zabierał on pieniądze bogatym, aby je potem rozdać biednym.

A czy znacie odpowiedzi na te pytania?

- Jak nazywało się bardzo duże drzewo w lesie Sherwood?

- Czy można dziś zobaczyć to drzewo?

- Jaki był lub jaki jest obwód tego drzewa?

- Ile ma szerokości korona tego drzewa?

- Jakie drzewa występują w lesie Sherwood?

- Dlaczego Robin Hood był wyjęty spod prawa?

- Jak nazywa się drzewo, z którego Robin Hood i jego towarzysze robili łuki?

- Jaka jest odległość z lasu Sherwood do Nottingham?

- Co jedli i co pili Robin Hood i jego towarzysze?

- Jak nazywał się ich główny kucharz? Ile ważył?

- Który z angielskich królów panował w czasach Robin Hooda?

- Czy jest polski Robin Hood? Czy Szwajcarzy i Szkoci mają swoich Robin Hoodów?

Powodzenia!

Redakcja

An article for a school magazine

Dear Readers,

The editors of our school magazine announce a competition - “Brain of the School 2005”. It is open to all students who attend our school. The 2005 competition is about local heroes around the world. We begin in England, with a legend about Robin Hood.

You must enter the competition not later than 30th November 2004. In the first week of April, the participants in the competition take a test on the life of Robin Hood. We want you to find as many details of Robin’s life as you can. Here are some clues to help you prepare and revise for the test.

We all know that Robin Hood lived in England a long time ago. In the legend of Robin Hood, Robin took money from the rich to give it to the poor. But can you answer these questions?

- What was the name of a very big tree in Sherwood Forest?

- Can we see the same tree today?

- What was or what is the measurement around the tree?

- How far did or how far do its branches go out?

- What kind of trees can you find in Sherwood Forest?

- Why was Robin Hood an outlaw?

- What’s the name of the tree out of which Robin Hood and his companions made bows?

- How far is it from Sherwood Forest to Nottingham?

- What did Robin Hood and his men eat and drink?

- What was the name of their chief cook? How much did he weigh?

- Which English king reigned in Robin Hood’s time?

- Is there a Polish Robin Hood? Do the Swiss and the Scots people have their Robin Hoods?

Good luck!

Editors

Słowniczek

announce - ogłosić

competition - konkurs

brain - mózg, umysł

attend - uczęszczać

local - miejscowi

hero - bohater

around the world - na całym świecie

enter - zgłosić się

not later than - nie później niż

week - tydzień

participants - uczestnicy

take a test - przystąpić do testu

detail - szczegół

clue - wskazówka

revise - powtarzać

a long time ago - dawno temu

take - brać

the rich - bogaci (ludzie)

the poor - biedni

answer - odpowiedzieć

question - pytanie

forest - las

today - dziś

measurement around - obwód

branch - gałąź

kind - rodzaj

find - znaleźć, spotkać

outlaw - wyjęty spod prawa

out of which - z którego

companion - towarzysz

bow - łuk

how far - jak daleko

chief - główny

cook - kucharz

weigh - ważyć

reign - panować

the Swiss - Szwajcarzy

the Scots - Szkoci

good luck - powodzenia

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Artykuł do szkolnej gazetki

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.