Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy sport zawodowy jest częścią show biznesu?

Czy sport zawodowy jest częścią show biznesu?

Wielu ludzi twierdzi, iż obecnie sport zawodowy jest częścią show biznesu. Osobiście zgadzam się z tym stwierdzeniem. Sądzę, iż zjawisko to pojawiło się w sporcie przynajmniej 10 lat temu. Skąd pewność, że mam rację? Pozwólcie, że przytoczę kilka argumentów.

Po pierwsze, nie można zaprzeczyć, że niektóre gwiazdy sportu dbają bardziej o swój image (wizerunek) niż o wyniki i osiągnięcia w swojej dyscyplinie. Starają się pojawiać w mass mediach za wszelką cenę, chcąc siebie samych uczynić bardziej popularnymi, zamiast uczynić reprezentowane przez siebie dyscypliny bardziej atrakcyjnymi dla kibiców. Czasami mam wrażenie, że zachowują się jak typowi ludzie biznesu, dla których celem jest sława, bogactwo i władza.

Po drugie, jeśli weźmiemy pod uwagę takie gry zespołowe jak np. piłka nożna, łatwo zauważyć zjawisko kupowania i sprzedawania meczy. Jedyne zadanie zawodników polega wówczas na grze zgodnej z uprzednimi porozumieniami dotyczącymi ilości goli itp.

W końcu, w sporcie zawodowym jest dość dużo sportowców, których sposób prezentowania umiejętności jest bardziej widowiskowy niż profesjonalny (aby osiągnąć dobre rezultaty, niszczą swoje zdrowie anabolikami).

Z powyższych względów uważam, że sport zawodowy stał się częścią show biznesu.

Is professional sport a part of show business?

A lot of people claim that nowadays professional sport is a part of show business. Personally, I agree with this statement - I even think that this phenomenon appeared in sports at least ten years ago. Why am I sure that I’m right? Let me give you some arguments.

Firstly, one cannot deny that some sport stars take care of their image more than of the results and achievements in their kind of sport. They try to appear in mass media at all costs to make themselves more popular rather than make sports more attractive for their sport fans. Sometimes I have an impression that they behave like typical businessmen or businesswomen, whose aims are fame, wealth and power.

Secondly, if we take into account such team sports as football, it is easy to notice the phenomenon of buying/selling the results of the matches. The only task of players is to play according to a previous agreement concerning the number of goals etc.

Finally, in professional sports there are quite a lot of sportsmen, whose way of presenting their skills is more spectacular than professional (to achieve good results they destroy their health with anabolics).

That’s why I think professional sport has become mainly a part of show business.

Słowniczek

claim - twierdzić, utrzymywać, że

phenomenon - zjawisko

results - wyniki

have an impression - odnosić/mieć wrażenie

fame, wealth and power - sława, bogactwo i władza

task - zadanie

previous agreement concerning the number of goals - uprzednio zawarte porozumienie dotyczące ilości goli

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.