Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy przemoc jest problemem w naszym kraju?

Czy przemoc jest problemem w naszym kraju?

Niewątpliwie, przemoc jest jednym z najważniejszych problemów w Polsce. Myślę, że najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest przemoc w grupach przestępczych. Można zauważyć, że treści subkultur przestępczych różnią się znacząco, dzięki zmieniającym się normom i wartościom współczesnych społeczeństw. Gangi różnych subkultur podejmują różne decyzje dotyczące tego, czy walczyć czy też nie, gdy są w konflikcie z innymi gangami.

Czytałam w „Newsweeku”, że według naukowców, polskie gangi prezentują trzy typy reakcji: styl oparty na walce, styl oparty na wykorzystywaniu sposobności i styl stosowania uniku. Według autora artykułu, są 4 typologie przemocy, mianowicie:

- typ „wysoki-wysoki”

- typ „wysoki-niski”

- typ „niski-wysoki”

- typ „niski-niski”

Można je zidentyfikować biorąc pod uwagę wskaźnik przemocy okazywanej przez gangsterów podczas konfliktów z członkami innych gangów.

Dowiedziałam się, że można rozróżnić co najmniej 34 młodzieżowe gangi uliczne, nowe typy subkultur przestępczych i wzorów przemocy. To oczywiście nie pomaga mi w zrozumieniu ich nienawiści i niczym nieuzasadnionej agresji obecnej w ich walkach. I nigdy nie pogodzę się z tym, że ich ofiarami są nie tylko ich członkowie, ale również niewinni ludzie, których jedyną winą było to, że pojawili się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze.

Is violence a problem in your country?

Undoubtedly, violence is one of the most difficult problems in our country. I think the most dangerous is gang violence among gang subcultures. As you can notice, gang subcultures vary significantly with the changing norms and values of modern societies. Gangs of different subcultures make different decisions, whether to fight or not, when they are in conflicts with other groups.

I have just read in "Newsweek" that according to some scientists, Polish gangs present three kinds of gang response styles: the fighting style, the opportunity style and the avoidance style. What is even more interesting, they distinguish four typologies of violence, namely:

- the high-high type

- the high-low type

- the low-high type

- the low-low type.

They can be identified, regarding the ratio and the seriousness of violence employed by gangsters during conflicts with other groups.

I have just learnt that, one can distinguish at least thirty-four street youths gangs, new types of gang subcultures and violent patterns. Of course, it doesn't help me understand their hatred, unjustified aggression presented in their fights. And I will never accept the fact that their victims are not only gang members, but also innocent people, whose only fault is that they appeared in the wrong place at the wrong time.

Słowniczek

vary - różnić się, urozmaicać

significantly - znacząco, istotnie

response - reakcja, odzew

opportunity - sposobność, okazja

avoidance - unik

distinguish - rozróżnić

typologies - typy

ratio - wskaźnik, współczynnik

patterns - wzory

hatred - nienawiść

unjustified aggression - nieuzasadniona agresja

victim - ofiara

innocent - niewinny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.