Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy pracoholik jest dobrym towarzyszem?

Czy pracoholik jest dobrym towarzyszem?

Niewątpliwie, aby odpowiedzieć na to pytanie powinno się zdać sobie sprawę, czym jest pracoholizm jako problem psychologiczny i społeczny.

Według specjalistów pracoholizm jest patologicznym zachowaniem, które objawia się następującymi symptomami. Pracoholik spędza większość życia w pracy, a co więcej, trudno mu się zrelaksować i odpoczywać, pomimo iż czuje się zmęczony i przepracowany. Zwykle nie bierze urlopów i traktuje weekendy jako pewien rodzaj koszmaru.

Czy uważacie, że bycie przyjacielem lub małżonkiem (małżonką) takiej osoby może być przyjemne? Przypuszczam, że to nie może być miłe. O ile wiem, ludzie, którzy są pracoholikami mają problemy że znalezieniem prawdziwych przyjaciół albo wiernych partnerów w miłości, którzy często ich porzucają, gdy uzmysłowią sobie, że życie z pracoholikiem jest nie do zniesienia.

Is a workaholic a good companion?

Undoubtedly, in order to answer this question you should realize, what workaholism as a psychological and social issue is.

According to some specialists, workaholism is a pathological behaviour, which results in the following symptoms. A workaholic spends most of his life at work and what’s more, he finds it impossible to relax and rest in spite of the fact that he feels tired and overworked. He usually doesn’t take holidays and treats weekends as a kind of nightmare.

Do you really think that being a friend or a spouse of such a person can be nice? I suppose that it can’t be nice. As far as I know, people who are workaholics have problems with finding true friends or faithful husbands/wives, as they often abandon them when they realize that living with a workaholic is intolerable.

Słowniczek

undoubtedly - niewątpliwie

realize - zdawać sobie sprawę

issue - kwestia, problem

behaviour - zachowanie

result in - polegać na

overworked - przepracowany

nightmare - koszmar

faithful - wierny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.