Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dlaczego ludzie uprawiają sporty ekstremalne?

Dlaczego ludzie uprawiają sporty ekstremalne?

Wydaje mi się, że wiem, dlaczego ludzie uprawiają sporty. Trzeba przyznać, że w krajach rozwiniętych sport i sprawność fizyczna stały się modne. Ludzie lubią uprawiać jogging, grać w tenisa i chodzić na siłownię.

Lecz nie jestem pewna, czy rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie uprawiają sporty ekstremalne. Przypuszczam, że są tacy ludzie, którzy lubią (a nawet uwielbiają) podejmowanie ryzyka w życiu. Dla nich sport pozbawiony niebezpieczeństwa nie jest wcale atrakcyjny. Kiedy odczuwają podekscytowanie niebezpieczeństwem, ich życie nabiera sensu. Zastanawiam się, czy ryzykują własnym życiem tylko dla tego dreszczyku emocji, czy może dla sławy.

Nie znaczy to, iż tacy ludzie nie mogą byc godni naszego podziwu. Powiedz mi, czy nigdy nie byłeś pod wrażeniem takiej osobowości jak Wanda Rutkiewicz (wielka himalaistka) i paru innych.

Niewątpliwie ich dokonania (pomimo, iż ryzykowne) udowodniły, że istota ludzka może osiągnąć dużo nie tylko w nauce, kulturze, biznesie, polityce, ale także i w sporcie. Pozostaje tylko jedno pytanie - jak ustalić bezpieczne granice w sportach ekstremalnych.

Why do people do extreme sports?

It seems to me, I know why people practise sports. It must be admitted that in developed countries sports and fitness have become a fashion. People like jogging, playing tennis and attending body building clubs.

But I am not quite sure if I understand why some people do extreme sports. I suppose there are people who like or even love taking a risk in their lives. For them, sport deprived of danger is not attractive at all. When they are excited with danger, they feel their lives make sense. I wonder whether they risk their lives just for this thrill, or maybe for fame. It does not mean that such people cannot be worth admiring. Tell me if you have never been impressed by such a personality as Wanda Rutkiewicz (a famous himalayist) or some others.

No doubt that their achievements (in spite of being risky), have proved that a human being can achieve a lot, not only in science, culture, business, politics, but also in sports. There is one question, however, how to establish the safe limits in extreme sports.

Słowniczek

it must be admitted - trzeba przyznać

body building club - siłownia

deprived of - pozbawiony

thrill - dreszcz emocji

be impressed - być pod wrażeniem

achievements - osiągnięcia

establish - ustalić

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.