Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dlaczego niektórzy młodzi ludzie zażywają narkotyki?

Dlaczego niektórzy młodzi ludzie zażywają narkotyki?

Nie jest mi łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Nigdy nie brałam narkotyków, wiec nie potrafię rozważyć tej kwestii z osobistego punktu widzenia. Lecz często uzyskuję informacje na ten temat z czasopism i programów telewizyjnych. Znam również młode osoby, które zażywają narkotyki. Można zauważyć, że dużo nastolatków skłania się ku środkom takim jak tabletki nasenne, leki antydepresyjne lub uspokajające po to, aby się odprężyć i przezwyciężyć stres.

Dlaczego tak postępują? Cóż, jestem pewna, że powód jest oczywisty - doświadczają wielu presji w szkole lub w swoich rodzinach. Często są znudzeni i sfrustrowani, a nawet przerażeni. Są przekonani, iż zażywanie narkotyków (takich jak heroina, marihuana, amfetamina, LSD czy kokaina) jest najlepszym wyjściem. Niestety, często nie zdają sobie sprawy, jakie to niebezpieczne.

Jak zachowują się ludzie uzależnieni od narkotyków? Łatwo zauważyć nagłe zmiany nastroju, drażliwość (nerwowość), agresję, brak zainteresowań i bezsenność.

Niewątpliwie, zażywanie narkotyków nie ma sensu. Jest to bardzo szkodliwy nałóg (o wiele bardziej niż papierosy), porównywalny z uzależnieniem od alkoholu, gdyż niszczy nie tylko ciało i psychikę, ale również życie rodzinne i społeczne.

Why do some young people take drugs?

It is not so easy for me to answer this question. I have never taken any drugs, so I cannot consider the issue from my personal experience. But I often get some information about it from magazines and TV programmes. I also know young people who take drugs. You can notice that a lot of teenagers turn to drugs such as sleeping pills, anti-depressants or tranquillizers, to help relax and overcome stress.

Why do they do so? Well, I am sure that the reason is obvious - they experience many pressures at school, or from their families. They are also bored, frustrated or even frightened. They are convinced that taking drugs such as heroin, cannabis, amphetamines, LSD and cocaine is the best way out. Unfortunately, they often don’t realize how dangerous it is.

How do drug addicts behave? You can notice some sudden changes of mood, irritability, aggression, lack of interest in hobbies or sleeplessness.

Undoubtedly, taking drugs does not make sense, it is a very harmful addiction - much more dangerous than smoking cigarettes and comparable with addiction to alcohol, as it ruins not only body and psyche but also one’s family or social life.

Słowniczek

consider - rozważać

experience - doświadczenie, przeżycie

sleeping pills - tabletki nasenne

anti-depressants - leki antydepresyjne

tranquillizers - leki uspokajające

convinced - przekonany

cannabis - marihuana (ziele konopi indyjskich)

changes of mood - zmiany nastroju

irritability - drażliwość, nerwowość

addiction - nałóg

comparable with - porównywalny z

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.