Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Geografia - zakres podstawowy

Sławomir Kurek • Operon

Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata

7

Zróżnicowanie gospodarcze świata

57

 • Bogata Północ i biedne Południe

  57

 • Formy pomocy międzynarodowej

  65

 • Rolnictwo na świecie

  73

 • Zróżnicowanie produkcji zwierzęcej na świecie

  81

 • Problemy wyżywienia ludności na świecie

  86

 • Współczesne przemiany na obszarach wiejskich

  93

 • Gospodarka lesna

  Rozwiń (1)

  101

 • Rybołówstwo i eksploatacja zasobów morskich

  109

 • Surowce energetyczne na świecie

  115

 • Produkcja energii elektrycznej

  Rozwiń (1)

  124

 • Zmiany na rynku pracy na świecie i w Polsce

  131

 • Rola łączności we współczesnej gospodarce i w życiu codziennym

  138

 • Przemysł wysokich technologii i jego zróżnicowanie na świecie

  144

 • Rozwój turystyki na świecie

  150

 • Transport - rodzaje, rozwój i wpływ na gospodarkę

  159

 • Procesy globalizacji

  167

 • Współczesne zmiany na mapie politycznej świata

  Rozwiń (1)

  175

 • Procesy integracyjne i ich skutki społeczno-gospodarcze i polityczne

  181

Relacja człowiek - środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój

191

Test 1

Rozwiń (1)

55

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.