Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Współczesne przemiany polityczne i gospodarcze na świecie

Współczesne przemiany polityczne i gospodarcze na świecie

Najważniejsze przemiany polityczne i gospodarcze na przełomie XX i XXI wieku miały miejsce w Europie. Na naszym kontynencie doszło zarówno do procesów integracyjnych, jak i dezintegracyjnych.

Najważniejszymi procesami dezintegracyjnymi były:

- rozpad Związku Radzieckiego na niezależne państwa,

- rozpad bloku komunistycznego i przemiany demokratyczne w tych państwach,

- rozpad RWPG (Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej),

- rozpad Jugosławii,

- rozpad Czechosłowacji.

Do procesów integracyjnych należały:

- rozszerzenie NATO,

- powstanie Unii Europejskiej,

- powstanie WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw),

- zjednoczenie Niemiec.

Innymi ważnymi przemianami gospodarczymi były:

- powstanie Pólnocnoamerykańskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( NAFTA);

- dynamiczny rozwój tzw. „tygrysów azjatyckich” - Korei Południowej, Indonezji, Malezji, Singapuru;

- wzrastające zadłużenie wielu państw świata;

- coraz większe znaczenie w gospodarce wielkich koncernów o zasięgu światowym.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.