Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Naborowski, Daniel (1573-1640)

Urodził się w 1573 r. w Krakowie, zmarł w 1640 w Wilnie. Wszechstronnie wykształcony syn krakowskiego aptekarza uczył się głównie za granicą: w Wittenberdze, Strasburgu, Padwie, w Bazylei (studia medyczne), w Orleanie (prawnicze). Wiedzę z zakresu fizyki, mechaniki i astronomii pobierał u sławnego Galileusza. Poeta, lekarz, filolog i dyplomata w jednej osobie - postać dorównująca renesansowym ideałom, określany mianem poeta doctus - poeta - uczony wszech nauk.

Związany z dworem Radziwiłłów, byt poważnie zaangażowany w spory religijne i umacnianie kalwinizmu na Litwie. Zmarł w Wilnie, gdzie osiadł pod koniec życia, pełniąc funkcję sędziego grodzkiego.

Sztukę poetycką Naborowski opanował w sposób doskonały, był mistrzem - wirtuozem słowa. Jego twórczość charakteryzowała niezwykła różnorodność: od fraszek i frywolnych żarcików, panegiryków, epitalamiów po refleksyjne wiersze traktujące o problemach człowieka baroku - rozdwojonego w sobie, pełnego metafizycznego niepokoju.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.