Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Procenty - wprowadzenie

Procenty - wprowadzenie

Procenty to ułamki o mianowniku 100.

Np.

Procenty.

Aby liczbę zamienić na procent, należy tę liczbę pomnożyć przez 100 i dopisać znak %.

Np.

Procenty.

Aby procent zapisać w postaci ułamka, należy liczbę procentów podzielić przez 100.

Np.

Procenty.

Zadanie 1

Zamień ułamki na procenty:

Procenty.

Rozwiązanie:

Podane liczby wystarczy pomnożyć przez 100 i dopisać symbol %.

Procenty. Mnożąc przez 100 przesuwamy przecinek w prawo o 2 miejsca.

Zadanie 2

Zamień procenty na ułamki:

Procenty.

Rozwiązanie:

Liczbę wyrażającą procent dzielimy przez 100, czyli:

Procenty. Dzieląc przez 100 przesuwamy przecinek w lewo o 2 miejsca.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Procenty - wprowadzenie

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.