Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Zamiana ułamków na procenty (na poziomie ucznia klasy 5)

Zamiana ułamków na procenty (na poziomie ucznia klasy 5)

Zamiana ułamka na procent.

a z wcześniejszych rozdziałów wiesz, że mnożenie liczby przez 1 nie zmienia wyniku, więc dowolną liczbę możesz pomnożyć przez 100%.

Przykład

Zamiana ułamka na procent. Ułamek zwykły, procent.

Zadanie 1

Zamień ułamki 0,28; 3,2; 0,07 na procent.

Rozwiązanie:

Zamiana ułamka na procent. Mnożąc przez 100, przesuwam przecinek o 2 miejsca w prawo.

Zadanie 2

Zamiana ułamka na procent.

Rozwiązanie:

Zamiana ułamka na procent.

Zadanie 3

W klasie Vb jest 20 uczniów, w tym 14 dziewcząt. Jaki procent uczniów klasy Vb stanowią chłopcy?

Rozwiązanie:

Zamiana ułamka na procent. Obliczam ilość chłopców. Chłopcy stanowią 6/20 klasy; ułamek zamieniam na procent.

Odpowiedź:

Chłopcy stanowią 30% uczniów klasy Vb.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.