Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zamiana ułamków na procenty (na poziomie ucznia klasy 5)

Zamiana ułamków na procenty (na poziomie ucznia klasy 5)

Zamiana ułamka na procent.

a z wcześniejszych rozdziałów wiesz, że mnożenie liczby przez 1 nie zmienia wyniku, więc dowolną liczbę możesz pomnożyć przez 100%.

Przykład

Zamiana ułamka na procent. Ułamek zwykły, procent.

Zadanie 1

Zamień ułamki 0,28; 3,2; 0,07 na procent.

Rozwiązanie:

Zamiana ułamka na procent. Mnożąc przez 100, przesuwam przecinek o 2 miejsca w prawo.

Zadanie 2

Zamiana ułamka na procent.

Rozwiązanie:

Zamiana ułamka na procent.

Zadanie 3

W klasie Vb jest 20 uczniów, w tym 14 dziewcząt. Jaki procent uczniów klasy Vb stanowią chłopcy?

Rozwiązanie:

Zamiana ułamka na procent. Obliczam ilość chłopców. Chłopcy stanowią 6/20 klasy; ułamek zamieniam na procent.

Odpowiedź:

Chłopcy stanowią 30% uczniów klasy Vb.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zamiana ułamków na procenty

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.