Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obliczanie procentu danej liczby (na poziomie ucznia klasy 6)

Obliczanie procentu danej liczby (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Ile to jest 30% z liczby 120?

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniamy procenty na liczbę: w liczniku piszemy liczbę procent, w mianowniku 100. Z sugeruje mnożenie - mnożymy przez liczbę. Skracamy mianownik z liczbą. Mnożymy licznik przez liczbę.

Odpowiedź:

30% liczby 120 to 36.

Przykład 2

Oblicz 20% liczby 80.

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniamy procenty na liczbę, piszemy liczbę procent w liczniku, a w mianowniku 100. Skracamy, dzieląc licznik i mianownik przez 20. Mnożymy liczby. Skracamy mianownik z liczbą.

Przykład 3

Oblicz 7,5% liczby 85.

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniamy procenty na liczby (dzielimy przez 100). Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Mnożymy liczby. Odcinamy trzy miejsca od końca wyniku.

Przykład 4

Oblicz 0,25% liczby 300.

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniamy procenty na liczbę - dzielimy liczbę procent przez 100. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo - dopisujemy zera od przodu. Mnożymy liczby. W wyniku odcinamy cztery miejsca od tyłu liczby.

Przykład 5

Ile to jest 15% liczby 120?

Obliczanie procentu danej liczby.

Odpowiedź:

15% liczby 120 to 18.

Przykład 6

Obliczanie procentu danej liczby. Oblicz 44 1/2 % lizcby 2000. Zamieniamy procent na liczbę - piszemy w liczniku liczbę procent, w mianowniku 100. Zamieniamy kreskę ułamkową na znak :. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek, a znak : na x przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczby przez siebie. Skracamy przez 200. Mnożymy licznik przez liczbę.

Przykład 7

Oblicz 0,14% liczby 4000.

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniamy procent na liczbę - dzielimy przez 100. Mnożymy liczby.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.