Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zamiana procentów na ułamki (na poziomie ucznia klasy 6)

Zamiana procentów na ułamki (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Zamiana procentów na ułamki. Liczba procent = liczba setnych.

Przykład 2

Zamiana procentów na ułamki. Liczbę procent piszemy nad kreską ułamkową, a pod kreską piszemy 100.

Przykład 3

Zamiana procentów na ułamki. Skracamy, dzieląc licznik i mianownik przez 25.

Przykład 4

Zamiana procentów na ułamki. Liczbę procent piszemy nad kreską ułamkową, pod kreską piszemy 100. Skracamy przez 25.

Przykład 5

Zamiana procentów na ułamki. Liczbę procent piszemy w liczniku, w mianowniku piszemy 100. Skracamy, dzieląc licznik i mianownik przez 50.

Przykład 6

Zamiana procentów na ułamki. Liczba procent w liczniku, a mianownik to 100. Skracamy, dzieląc licznik i mianownik przez 20. Wyciągamy całość - dzielimy licznik przez mianownik.

Przykład 7

Zamiana procentów na ułamki. Zamieniamy na ułamek dziesiętny, przepisując liczbę procent i stawiamy przecinek po drugiej cyfrze od końca - dopisujemy zera, ale od przodu.

Przykład 8

Zamiana procentów na ułamki. Przecinej stawiamy po drugiej cyfrze - dopisujemy dwa zera.

Przykład 9

Zamiana procentów na ułamki. Przepisujemy liczbę procent i przecinek stawiamy po drugiej cyfrze, dopisujemy jedno zero.

Przykład 10

Zamiana procentów na ułamki. Odcinamy dwa miejsca od końca.

Przykład 11

Zamiana procentów na ułamki. Odcinamy dwa miejsca od końca.

Przykład 12

Zamiana procentów na ułamki. Nad kreską ułamkową piszemy liczbę procent, pod kreską 100. Kreskę ułamkową zastępujemy znakiem dzielenia. Zamieniamy liczbę na ułamek: 13 (całości) x 3 (mianownik) + 1 licznik = 40, mianownik zostaje taki sam. Dzielenie zastępujemy mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczniki przez siebie, mianowniki przez siebie. Skracamy, dzieląc licznik i mianownik przez 20.

Przykład 13

Zamiana procentów na ułamki. Piszemy liczbę procent nad kreską, 100 pod kreską. Zastępujemy kreskę ułamkową znakiem dzielenia. Zamieniamy liczbę 17 1/4 na ułamek: 17 (części) x 4 (mianownik) + 1 (licznik) = 69, mianownik pozostaje bez zmian. Zamieniamy dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki.

Przykład 14

Zamiana procentów na ułamki. Liczbę procent piszemy nad kreską, pod kreską 100. Kreskę ułamkową zastępujemy znakiem dzielenia. Zamieniamy liczbę na ułamek: 112 (całości) x 2 (mianownik) + 1 (licznik) = 225, mianownik pozostaje bez zmian. Znak : zastępujemy x i piszemy odwrotność drugiej liczby. Skracamy 225 i 100 przez 25. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Wyciągamy całości - dzielimy 9 : 8 = 1 r 1 (mianownik pozostaje ten sam).

Przykład 15

Zamiana procentów na ułamki. Piszemy liczbę procent w liczniku, w mianowniku 100. Zastępujemy kreskę ułamkową znakiem dzielenia. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek: 51 (całości) x 7 (mianownik) + 1 (licznik) = 358, mianownik pozostaje bez zmian. Zastępujemy dzielenie mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Skracamy, dzieląc licznik i mianownik przez 2.

Przykład 16

Zamiana procentów na ułamki. Liczbę procent piszemy w liczniku, a w mianowniku 100. Zamieniamy kreskę ułamkową na znak :. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek: 3 (całości) x 9 (mianownik) + 2 (licznik) = 29, mianownik zostaje niezmieniony. Zamieniamy znak : na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki.

Przykład 17

Liczbę procent dzielimy przez 100. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo.

Przykład 18

Zamiana procentów na ułamki. 100 ma 2 zera - przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo.

Przykład 19

Zamiana procentów na ułamki. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo, dopisujemy dwa zera od przodu.

Przykład 20

Zamiana procentów na ułamki.

Przykład 21

Zamiana procentów na ułamki. Liczbę procent dzielimy przez 100. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zamiana procentów na ułamki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.