Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obliczanie procentu danej liczby (na poziomie ucznia klasy 5)

Obliczanie procentu danej liczby (na poziomie ucznia klasy 5)

Wiesz już, że procent jest innym sposobem zapisania ułamka, więc: obliczyć procent danej liczby to nic innego jak obliczyć ułamek z tej liczby.

Przykład

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniam % na ułamek zwykły. Pamiętam o skracaniu przed mnożeniem!

Odpowiedź:

25% z 80 wynosi 20.

Obliczanie procentu danej liczby.

Odpowiedź:

Obliczanie procentu danej liczby. 18% z 32 wynosi 5 19/25.

Zadanie 1

Oblicz, ile wynosi 22% kwoty 3200 zł.

Rozwiązanie:

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniam % na ułamek dziesiętny. Obliczam 0,22 z 3200.

Odpowiedź:

22% kwoty 3200 zł to 704 zł.

Zadanie 2

Czekolada ważyła 150 g. Olek zjadł 20% czekolady. Ile gramów czekolady zjadł Olek?

Rozwiązanie:

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniam procent na ułamek zwykły. Obliczam 1/5 ze 150 g czekolady.

Odpowiedź:

Olek zjadł 30 g czekolady.

Zadanie 3

Jabłka podczas suszenia tracą około 85% swojej wagi. Mama przygotowała do suszenia 8 kg jabłek. Ile będą ważyć po ususzeniu?

Rozwiązanie:

Obliczanie procentu danej liczby. Zamieniam procent na ułamek zwykły. Obliczam 17/20 z 8 kg jabłek. Tyle kg stracą jabłka po ususzeniu. Zostanie 1,2 kg suszu (z 8 kg jabłek).

Odpowiedź:

Po ususzeniu jabłka będą ważyć 1,2 kg.

Zadanie 4

Sukienka kosztowała 800 zł. Przed sylwestrem jej cena wzrosła o 20%, a pod koniec karnawału cenę obniżono o 20%. Ile kosztowała ta sukienka pod koniec karnawału?

Rozwiązanie:

Zrozumienie treści zadania ułatwi graf:

Obliczanie procentu danej liczby. 800 zł, +20% ceny, cena przed sylwestrem, -20% ceny, cena pod koniec karnawału. Kwota podwyżki przed sylwestrem, cena sukienki przed sylwestrem, kwota obniżki pod koniec karnawału, cena końcowa.

Odpowiedź:

Pod koniec karnawału sukienka kosztowała 768 zł.

Zadanie 5

Pan Stefan wpłacił do banku 1500 zł. Bank oferował oprocentowanie w wysokości 8%. Ile złotych będzie miał na koncie pan Stefan po roku?

Rozwiązanie:

Obliczanie procentu danej liczby. 8% z kwoty złożonej w banku to tzw. odsetki, które po roku zostaną dopisane do kwoty na koncie.

Odpowiedź:

Po roku pan Stefan będzie miał na koncie 1620 zł.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.