Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kafka, Franz (1883-1924)

Urodził się 3 VII 1883 r. w Pradze jako pierwsze dziecko i jedyny syn kupca Hermanna Kafki i Julii z domu Lwy. Jego ojciec należał do klasy mieszczańskiej i na osiągnięcie swojej pozycji ciężko pracował. Od jedynaka wymagał przykładania się do nauki i życiowej zaradności. Dlatego po ukończeniu szkoły powszechnej i Staromiejskiego Gimnazjum Niemieckiego w Pradze Kafka studiował prawo i filologię germańską. Z tego okresu pochodzą pierwsze, zniszczone później próby literackie. W 1906 roku pisarz ukończył studia i otrzymał tytuł doktora praw, po czym rozpoczął praktykę sądową i pracę agenta w firmie ubezpieczeniowej „Asicurazioni Generali”. Kafka zadebiutował w piśmie „Hyperion” ośmioma minia-turami pod wspólnym tytułem Rozważanie (styczeń, luty 1908). W marcu 1910 roku Kafka zaczął pisać Dziennik, w którym zapiski kontynuował do 12 czerwca 1923 r. Pierwsze prace nad powieścią Ameryka podjął w 1912 roku. W tym roku studiował też judaistykę oraz w ciągu jednej nocy napisał opowiadanie Wyrok dedykowane swojej narzeczonej, Felicji Bauer. Utwór został wydany w następnym roku w roczniku Arkadia. Kolejne lata przynoszą pracę nad powieściami Ameryka, Proces, cyklem Lekarz wiejski. W 1916 r. wydawnictwo Kurta Wolffa wydało powieść Wyrok. Latem 1917 r. Kafka przeżył pierwszy gwałtowny krwotok płucny. Lekarze stwierdzili u niego gruźlicę. Odtąd Kafka coraz więcej czasu spędzał w sanatoriach i uzdrowiskach. Jednocześnie dużo pracował. W 1919 roku wydał Kolonię karną i opowiadania Lekarz wiejski. Wciąż tworzył następne utwory, z których drukiem ukazało się tylko opowiadanie Głodomór. Zerwał zaręczyny z Felicją Bauer (1917) i z następną narzeczoną. Ze względu na coraz gorszy stan zdrowia złożył wymówienie i przestał pracować. Zmarł 3 VI 1924 roku w sanatorium w Kierling. Tuż przed śmiercią nakazał przyjaciołom doszczętne zniszczenie wszystkich rękopisów: włącznie z powieściami Zamek, Proces, Ameryka. Za udane uznał jedynie wydane: Wyrok, Przemiana, Kolonia karna, Lekarz wiejski. Głodomór i Palacz. W latach 1925-27 wydano kolejno Proces, Zamek, Amerykę, natomiast od 1935 do 1937 r. żydowskie wydawnictwo „Schechen” wydało w Berlinie i w Pradze pozostałe utwory pisarza.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.