Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000)

Gustaw Herling-Grudziński urodził się w 20 maja 1919 r. w Kielcach. Po maturze studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem jednej z pierwszych w okupowanej Polsce organizacji konspiracyjnych - Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN). W grudniu 1939 roku, usiłując przedostać się na Zachód, dotarł do Lwowa, a następnie udał się do Grodna. W trakcie próby przekroczenia granicy został zatrzymany przez NKWD, aresztowany i skazany na pięć lat pobytu w obozie. Grudziński, początkowo więziony w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, trafił do obozu w Jercewie. W 1942 roku, po protestacyjnej głodówce, został stamtąd zwolniony. Udał się na tereny Kazachstanu, gdzie został wcielony do jednego z oddziałów Armii Polskiej generała Andersa. W szeregach Drugiego Korpusu walczył w bitwie pod Monte Cassino, za co odznaczony został krzyżem Virtuti Militari. W latach 1945-1946 Grudziński pełnił funkcję kierownika literackiego tygodnika „Orzeł Biały” - prasowego organu Drugiego Korpusu. W Rzymie współpracował przy tworzeniu Instytutu Literackiego i współredagował wraz z Jerzym Giedroyciem „Kulturę”. Po przeniesieniu redakcji do Paryża Grudziński wyjechał do Londynu, gdzie współpracował z redagowanym przez Mieczysława Grydzewskiego tygodnikiem „Wiadomości”. W latach 1952-55 pracował w Monachium w polskiej rozgłośni Radia „Wolna Europa”. W 1955 r. na stałe zamieszkał w Neapolu, gdzie ożenił się z córką wybitnego filozofa, Bennedetto Croce, Lidią. Na nowo podjął współpracę z „Kulturą”, publikował również w prasie włoskiej.

Literacka twórczość Grudzińskiego obejmuje przede wszystkim jego najwybitniejsze dzieło Inny świat, a także tomy opowiadań i szkiców Żywi i umarli (1945), Skrzydła ołtarza (1960), Drugie przejście oraz inne opowiadania i szkice (1963), Upiory rewolucji (1969), Wieża i inne opowiadania (1988). Od 1971 roku na łamach „Kultury” Grudziński drukuje swój Dziennik pisany nocą, który ukazał się również w wydaniu książkowym. Grudziński jest laureatem licznych nagród, przyznawanych pisarzowi m.in. przez paryską „Kulturę”, „Wiadomości”, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Fundacji im. Kościelskich. Pierwszą wydaną oficjalnie w Polsce książką Grudzińskiego był zbiór Wieża i inne opowiadania (1988).

Zmarł 4 lipca 2000 r. w Neapolu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.