Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Herbert, Zbigniew (1924-1998)

Urodził się w 1924 roku we Lwowie, zmarł w 1998 r. w Warszawie. W czasie wojny uczył się na tajnych kompletach, a w 1943 roku rozpoczął studia polonistyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Należał do Armii Krajowej. Po wojnie studiował ekonomię w krakowskiej Akademii Handlowej, a następnie w Toruniu i Warszawie - prawo i filozofię. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”. Do 1956 roku utwory Herberta nie były drukowane, gdyż poeta nie chciał wydawać swoich wierszy w okresie socrealizmu. W tym czasie podejmował się różnego rodzaju prac dorywczych, zarobkowo pracował m.in. jako sprzedawca w sklepie, urzędnik bankowy. Zadebiutował tomem Struna światła (1956) i jest to tzw. debiut spóźniony, gdyż Herbert należy do pokolenia twórców, którzy debiutowali już w latach czterdziestych. Kolejne zbiory poezji to: Hermes, pies i gwiazda (1957), Studium przedmiotu (1961), Napis (1969), Pan Cogito (1974), Raport z oblężonego Miasta (1983), Elegia na odejście (1990) i Rovigo (1992). Jest także autorem zbioru esejów Barbarzyńca w ogrodzie (1962) i Martwa natura z wędzidłem (1993).

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych oraz w latach 1980-1981 swoje utwory drukował w wydawnictwach opozycyjnych. Okres stanu wojennego spędził w Polsce, potem wyjechał do Paryża. Do Polski powrócił w 1990 roku.

Herbert obficie czerpie z historii i tradycji kultury europejskiej, a zwłaszcza antyku. Często i chętnie nawiązuje w swej twórczości do znanych motywów i bohaterów literackich, wątków mitologicznych i biblijnych a także wybitnych dzieł sztuki. Poprzez nawiązania do zamierzchłej przeszłości, świata, który przeminął poeta wskazuje, iż pewne postawy, poglądy, modele zachowań są ciągle ważne i aktualne. Herbert często przedstawia kontrast dwóch wartości we współczesnym świecie: przeszłości i teraźniejszości. Służy to ukazaniu opozycji: wielkość i małość, piękno i brzydota. Jego poezję zalicza się do nurtu etycznego, ponieważ Herbert poszukuje w niej wartości uniwersalnych, które mogłyby być kodeksem dla człowieka współczesnego, żyjącego w świecie, w którym zatracają się odwieczne zasady i prawa moralne.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.