Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Figielek (J. Tuwim)

Figielek (J. Tuwim)

Wiersz Żarcik

Ten wiersz to rodzaj żartu słownego. Autor wykorzystuje w nim fakt, że dla określenia jakiejś czynności wybiera się niekiedy czasow niki pochodzące od nazw zwierząt i ich zachowań, takie jak „przekomarzać się”, „dać drapaka”, „zbaranieć”. Żart polega na tym, że te czasowniki połączone są z nazwami odpowiednich zwierząt. Taki jest np. pierwszy wers:

„Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął...”.

Dopiero w ostatnim wersie czynności zostają odwrócone:

„Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał”.

Dzięki zestawieniu podobnych zwrotów w wierszu wiele się dzieje - zwierzęta baranieją, zacietrzewiają się, zasępiają. Akcja nie rozwija się jednak w sposób logiczny i zrozumiały, bo nie jest wcale ważna. Najważniejszy jest odpowiedni dobór słów, który sprawia, że wiersz jest zabawny. Dlatego właśnie wiersz ma tytuł „Figielek”, czyli żarcik.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Figielek (J. Tuwim)

Zobacz podobne opracowania

Julian Tuwim
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Julian Tuwim
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Julian Tuwim
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Julian Tuwim
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Julian Tuwim
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.