Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oda (Pieśń) III 30 (Horacy)

Oda (Pieśń) III 30 (Horacy)

Podmiotem lirycznym w tym wierszu jest poeta, który uważa swą twórczość za „pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Jest przekonany, że cząstka, która po nim zostanie, jego dzieła, zapewnią mu nieśmiertelną sławę („Nie wszystek umrę” - „non omnis moriar”). Twórca - akt tworzenia - dzieła literackie to typowe motywy obiegowe (wędrowne), często pojawiające się w literaturze. Jako Rzymianin, dumny z potęgi swego państwa, przywołuje przykłady, które są dla niego synonimem nieskończoności - kapłan wstępujący z milczącą westalką na Kapitol, kolebkę rzymskiej państwowości. W ten sposób odwołuje się również do znanych współczesnym mu ludziom motywów i symboli ( kontekst kulturowy i historyczny dzieła).

W utworze znaleźć można akcenty autobiograficzne:

- „ja z nizin wyrosły” (Horacy był synem wyzwoleńca, a mógł tworzyć, nie troszcząc się o potrzeby dnia codziennego, dzięki szczodrości Mecenasa),

- „pierwszy doprowadziłem nurt eolskiej pieśni / do Italów (...) (zdołał przystosować rytm i brzmienie wyrazów łacińskich do wyrazów greckich).

Wiersz kończy uroczysta apostrofa do Melpomeny, muzy tragedii, by poprzez symboliczny gest - nałożenie na skronie poety laurowego wieńca - uznała jego poetycki talent.

Oda (inaczej pieśń) to utwór wierszowany, najczęściej podzielony na strofy, o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym, napisany wzniosłym, patetycznym językiem (zwykle opiewający wybitną postać, wydarzenie, uroczystość, także wzniosłą ideę).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.