Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pieśń wieczorna (F. Karpiński)

Pieśń wieczorna (F. Karpiński)

W kolejnej pieśni adresowanej do doskonałego Boga poeta ofiarowuje Stwórcy wszystkie „nasze dzienne sprawy”. Prosi o łaskawość wobec „niedołężności człowieka”, który czeka boskiego ratunku.

Człowiek udający się na spoczynek, zamykający tym samym zwykłą codzienną krzątaninę, nie przestaje chwalić „Stróża i Sędziego człowieczego”. Zasypia pełen ufności w Boską pieczę nad jego losem. Dwie pierwsze strofy utworu są pochwałą potęgi i łaskawości Stwórcy, w trzeciej, ostatniej, zbiorowy podmiot liryczny zwraca się z apostrofą:

„Odwracaj nocne przygody,

Od wszelakiej broń nas szkody”.

Człowiek w Pieśniach... Karpińskiego jest istotą niedoskonałą, potrzebującą stałej opieki ze strony Boga. Bóg zaś, Stwórca świata, pozostaje opiekunem, sędzią i dobroczyńcą wszystkich ludzi. Jemu dziękujemy za łaskę istnienia i wszelkie dobro, jakiego doświadczamy.

Pieśni nabożne Karpińskiego, wydane w 1792 roku, były przeznaczone, wedle słów autora, „do śpiewania w kościołach dla pospólstwa”. Napisane prostym, melodyjnym, rytmicznym językiem wyrażają szczerą wiarę i miłość do Boga. Dzięki tym zaletom do dziś cieszą się popularnością i są powszechnie śpiewane w kościołach.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pieśń wieczorna (F. Karpiński)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.