Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pieśń III (K. I. Gałczyński)

Pieśń III (K. I. Gałczyński)

Podmiot liryczny w wierszu to człowiek spoglądający z pewnej perspektywy na swoje życie pełne różnorodnych doświadczeń - były w nim rozstania, zmartwienia, dni zwykłe („Ile chlebów rozkrajanych? / Pocałunków? Schodów? Książek?) i odświętne („Ile chwil przy Beethovenie?...), lata spędzone „nad strof tworzeniem”. To było dobre życie z ukochaną osobą przy boku, a wzajemna miłość dawała siłę, rozświetlała szarość dnia („Ile razem dróg przebytych?”, „wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń”).

Podmiot liryczny i zarazem poeta jest świadom ulotności każdej chwili, dlatego „chciałby ocalić od zapomnienia” piękno i trud minionych dni. Przede wszystkim jednak dać wyraz swemu uczuciu. Ten wiersz to niezwykle subtelny hołd złożony ukochanej kobiecie i wyznanie miłości, uczynione z perspektywy wielu wspólnie przeżytych lat - dobrych i złych:

„Twe oczy jak piękne świece,

a w sercu źródło promienia.

Więc ja chciałbym twoje serce

ocalić od zapomnienia”.

Ze względu na myśli zawarte w utworze, wiersz można zaliczyć do liryki miłosnej (bo jest wyznaniem miłosnym) oraz do liryki refleksyjnej (ponieważ poeta zastanawia się nad problemem przemijania i ulotności każdej chwili).

Utwór Gałczyńskiego ma niezwykłą kompozycję. Pierwsza, połowa drugiej, trzecia i czwarta zwrotka składają się z szeregu pytań retorycznych, które służą podkreśleniu uczuć podmiotu lirycznego i angażując adresata wypowiedzi, sugerują sytuację rozmowy. Dwa ostatnie wersy zwrotki piątej mają natomiast formę zdania, które wyjaśnia intencje poety, jego pragnienie, by na zawsze utrwalić piękno uczucia i piękno świata opromienionego miłością kobiety.

Wiersz Gałczyńskiego, zgodnie z genezą gatunku, ma wyraźny podział na strofy, przejrzystą rytmikę (liczne powtórzenia i wyliczenia, które sprzyjają rytmiczności wiersza) i łatwość przystosowania do wykonania z towarzyszeniem muzyki. Dowodem na to jest piosenka Marka Grechuty.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.