Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Moja tajemnica (D. Wawiłow)

Moja tajemnica (D. Wawiłow)

Rytm w wierszu

Osoba mówiąca w wierszu zwierza się ze swego marzenia: chciałaby być sową i latać przy świetle księżyca. Zastanówmy się, w jaki sposób mówi o swoim pragnieniu. Łatwo zauważyć, że powtarza niektóre wersy (linijki) dwa razy:

„Chciałabym być sową,

Chciałabym być sową...”.

Takie powtórzenia spotyka się często w piosenkach. Każdy wers liczy sześć sylab (w odróżnieniu na przykład od niejednakowej długości wersów w wierszu Jana Brzechwy „Globus”). Nadaje to wierszowi łatwo wyczuwalny rytm. Powtórzenia wersów ten rytm podkreślają. Wiersz staje się bardzo melodyjny, skoczny, aż prosi się, żeby go... zaśpiewać.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja tajemnica (D. Wawiłow)

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.