Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Twardowski, Jan ks. (1915-2006)

Jan Twardowski urodził się w 1915 r. Przed wojną był współredaktorem pisma młodzieży szkolnej „Kuźnica Młodych”. Pierwszy tomik wierszy, Powrót Andersena, wydał w 1937 r. Brał udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej. Studiował polonistykę. W 1945 r. wstąpił do seminarium duchownego. W 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W 1959 r. ukazał się drugi tom poezji: Wiersze. Następny: Znaki ufności - w 1970. W 1981 - Który stwarzasz jagody, w 1990 - Sumienie ruszyło i nowe wiersze.

Ksiądz Jan Twardowski był rektorem kościoła Wizytek w Warszawie. Zmarł w 2006 r.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.