Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Miłość (Cz. Miłosz)

Miłość (Cz. Miłosz)

Omawiany utwór podejmuje odwieczny temat miłości. Nie tej, która jest zawężona do uczucia między dwojgiem ludzi, ale tej, którą każdy człowiek powinien żywić wobec bliźniego. Tak wyrażone uczucie zbliża ludzi, sprawia, że czują się kimś ważnym, a nie „jednym z wielu”. Zanika egoizm. Rodzi się przyjaźń, zrozumienie, solidarność.

W wierszu czytamy: „Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,/ Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy”. Z tych słów wynika, że człowiek naprawdę kochać tylko wtedy, gdy wyzwoli się z własnego egoizmu i dostrzeże innych; kiedy stanie się wobec życia pokorny, skromny. Każdy z nas musi spróbować popatrzeć na siebie z boku, musi zrozumieć, że wokół istnieją ludzie, którzy mają takie same kłopoty, potrzeby i marzenia jak my.

Jeśli ktoś umie tak spojrzeć na świat, (...) i siebie i rzeczy chce użyć,/ Żeby stanęły w wypełnienia łunie”. Tylko człowiek skromny, wyrozumiały, spokojny, pełen miłości może realizować siebie, swoje zamierzenia i pomóc w tym innym.

Podobne zdanie na temat miłości - tej, która każe zapomnieć o sobie, a dostrzegać innych i pomagać im - prezentuje T. Różewicz w wierszu Przepaść. Iskierka miłości w sercu małego chłopca całkowicie zmieniła świat staruszki. Tu miłość również pozwala zobaczyć wszystko i wszystkich w nowym świetle, jest drogą do doskonalenia. Podmiot liryczny nie mówi nam o swoim własnym uczuciu wobec kogoś drugiego, ale prezentuje pewien pogląd, zastanawia się nad miłością jako wartością tego świata.

Utwór zbudowany jest z dwóch zwrotek. Pierwsza liczy sześć wersów, druga - cztery. Jest to wiersz sylabiczny (wszystkie wersy składają się z jedenastu sylab). Rymy żeńskie tworzą układ abc abc de de. Taka budowa powoduje, że utwór zyskuje na rytmiczności.

Zobacz podobne opracowania

Czesław Miłosz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Czesław Miłosz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Czesław Miłosz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.