Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Miłosz, Czesław (1911-2004)

Urodzony w 1911 roku w Szetejniach nad Niewiażą na Litwie, poeta, tłumacz, eseista i historyk literatury. Młodość spędził w Wilnie. Podczas studiów na uniwersytecie Stefana Batorego był współzałożycielem grupy poetyckiej Żagary i współtwórcą jej pisma. Debiutował w 1930 roku w czasopiśmie uniwersyteckim, a w 1933 roku wydał pierwszy tomik poezji Poemat o czasie zastygłym. Podczas okupacji hitlerowskiej brał czynny udział w podziemnym życiu kulturalnym. W 1940 roku, pod pseudonimem Jan Syruć, ogłosił Wiersze oraz w 1942 roku antologię poetycką pt. Pieśń niepodległa. Po wojnie przebywał w Krakowie, a następnie, jako radca polskich placówek kulturalnych, w USA i we Francji, publikując jednocześnie w prasie krajowej i zagranicznej. Zaproszony w 1960 roku na wykłady do Berkeley, zamieszkał tam na stałe. Uwieńczeniem jego literackiej twórczości było przyznanie mu w 1980 roku literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości. Zmarł w 2004 roku w Krakowie.

Wczesna twórczość Miłosza - tomiki: Poemat o czasie zastygłym, Trzy zimy - określana była jako przejaw katastrofizmu, czyli przeświadczenia o nieuchronności nieszczęścia. Świadomość kryzysu i zagrożenia kultury wyzwala w jego poezji nie tylko trwogę i poczucie współwiny i współodpowiedzialności, ale również ujawnia skłonność do ujmowania losu zbiorowego i osobistego w kategoriach prawd ostatecznych, pośmiertnych, końca świata.

Od początku poezję Miłosza cechowała wizyjność i szczególna dyscyplina języka, jak również skłonność do obiektywizacji wzruszenia lirycznego, przełamywania powagi i patosu ironicznym dystansem; oszczędna w metaforyce, operując obrazami poetyckimi i naturalnymi zdaniami z języka potocznego, odwołuje się jednocześnie do tradycji językowej literatury polskiej i obcej.

Kolejny etap twórczości Czesława Miłosza to wiersze gniewne i demaskatorskie, np. Traktat moralny, Dziecię Europy. Ironia połączona jest tu z przesłaniem moralnym i diagnozą sytuacji społeczno-politycznej Polski, jak również ostrzeżeniem przed nadchodzącą epoką.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.