Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Do młodych (A. Asnyk)

Do młodych (A. Asnyk)

Już w tytule i pierwszych słowach utworu ujawnia się adresat wiersza: wy - młodzi. Do nich podmiot liryczny, człowiek starszy, doświadczony, kieruje swe polecenia związane z poszukiwaniem prawdy i nowych dróg życia. Wskazuje na sposoby poznawania przyszłości, którymi są poznawanie Boga (...) Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia / I większym staje się Bóg”, rozprawienie się z marami przeszłości (...) rozproszycie legendowy mrok... mgłę urojeń zedrzecie z błękitów”, zdobywanie wiedzy (...) Nieście więc wiedzy pochodnię”, zgoda (...) Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi”.

Chociaż przyszłość w wierszu jest najważniejsza, istnieje również przeszłość (...) o wczorajszych snach”, „przeszłości ołtarze”, którą młodzi powinni szanować. Zachowanie tradycji, pamięć o tym, co było, jest obowiązkiem kolejnych pokoleń, bo warunkuje ciągłość dziejów (...) nie depczcie przeszłości ołtarzy”, „wy winniście im cześć”. W wierszu występują anafory. Słowo „szukajcie” powtórzone jest w pierwszej strofie dwukrotnie, a słowo „choć” trzykrotnie w drugiej strofie. Podmiot liryczny podkreśla, akcentuje znaczenie tych wyrazów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.