Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Miłość (Cz. Miłosz)

Miłość (Cz. Miłosz)

Podobnie jak w wierszach Wiara i Nadzieja, w utworze Miłość (ostatnia i najważniejsza z cnót kardynalnych) poeta nawiązuje do poglądów św. Tomasza z Akwinu i uczy, czym jest tytułowa miłość. Podmiot liryczny stwierdza, że oznacza ona gotowość do rezygnacji z osobistych ambicji i pragnień, żeby wypełnić plany Stwórcy, jakie ma on wobec każdego człowieka. Przypomina też, że nie należy przypisywać sobie wyjątkowości, „Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu”. Kto przyjmuje taką postawę, odzyska spokój, poczuje związek ze światem, naturą - „Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu”.

Musimy pamiętać, że człowiek nie zawsze potrafi ogarnąć i pojąć boskie plany. Pomimo to z pokorą powinien się im podporządkować, bo „Nie ten najlepiej służy, kto rozumie”.

Wiersz został napisany prostym, przejrzystym językiem, bez ozdobnych metafor i kunsztownych porównań. Uderza jednak sentencjonalność wiersza, zwłaszcza zaś ostatnie wersy nabierają cech aforyzmu, „złotej myśli”, która odkrywa uniwersalne prawidła ludzkiej egzystencji: „Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły” (nasze istnienie wpisane jest w harmonijny porządek świata, jesteśmy tam, „gdzie być powinniśmy”, ten cytat pochodzi z wiersza Wiara); „Nie ten najlepiej służy, kto rozumie” (należy pogodzić się z tym, że nie odkryjemy wszystkich tajemnic świata. Przyjmijmy więc, że mamy na nim do odegrania właściwą i ważną rolę).

Zobacz podobne opracowania

Czesław Miłosz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Czesław Miłosz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Czesław Miłosz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.