Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wyprawa do lasu (Cz. Miłosz)

Wyprawa do lasu (Cz. Miłosz)

Już od pierwszej strofy wiersza autor wprowadza czytelnika w niezwykły nastrój wywołany wielkością drzew i małością ludzi (kontrast). Nastrój tajemniczości potęgują słowa następnej strofy, zachęcające do trzymania się za ręce w lesie, gdy nadchodzi noc. W tej części wiersza ujawnia się podmiot liryczny „my” („weźmy się”, „zadrzyjmy”). Jest to podmiot zbiorowy, być może są to dzieci, a może dorośli, którzy wobec potęgi natury czują się jak dzieci - mali i bezbronni. W ostatniej strofie wiersza pojawiają się, zapowiedziane na końcu drugiej zwrotki, kolory: żółty, czerwony, zielony, które kojarzą się z jesienią. Rzeczownik „dary” potwierdza wybór tej pory roku, ponieważ jesienią zbiera się owoce półrocznej pracy rolników i nazywa się je darami jesieni. Karoca, królowie, niedźwiedzie z zakończenia utworu wprowadzają czytelnika w świat baśni.

Poetycka wyprawa do lasu pozwala uświadomić sobie piękno i potęgę przyrody, pełnej niezwykłości i tajemnic.

Język wiersza został ukształtowany środkami artystycznymi, np. epitetami: „drzewa ogromne”, „ludzie (...) mali”, „czerwone wina”, „powietrzna karoca” i przenośniami: „noc już na kwiaty nakłada pieczęcie”, „z góry spływa kolor po kolorze”, „wiezie dary powietrzna karoca”, które cechują się oryginalnością. Dzięki nim oraz odpowiedniej budowie tekst jest lirycznym opisem (język poetycki). Pełni funkcję estetyczną, a nie informacyjną.

Utwór został napisany 13-zgłoskowcem, ma budowę stroficzną, składa się z trzech strof czterowersowych. Utwór należy do liryki pośredniej: opi sując wyprawę do lasu, poeta oddał potęgę natury i małość człowieka wobec niej.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wyprawa do lasu (Cz. Miłosz)

Zobacz podobne opracowania

Czesław Miłosz
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Czesław Miłosz
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Czesław Miłosz
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Czesław Miłosz
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.