Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pieśń poranna (F. Karpiński)

Pieśń poranna (F. Karpiński)

Religijny utwór ma formę modlitwy adresowanej do Boga. Często śpiewana w kościołach pieśń należy z tego powodu do najbardziej znanych szerokiemu odbiorcy utworów Karpińskiego.

Pierwsze słowa wiersza uzasadniają jego tytuł. Z nastaniem poranka - „kiedy ranne wstają zorze” - cały świat wielbi Boga:

„Tobie ziemia, Tobie morze,

Tobie śpiewa żywioł wszelki”.

Kolejne strofy utworu wyjaśniają powody, dla których człowiek winien sławić Boga. Stworzony przez Niego i ocalony, „obsypany darami”, nie może mieć żadnych wątpliwości co do wielkości Stwórcy. Kończące drugą strofę pytanie ma charakter wyłącznie retoryczny.

Zapamiętaj!

Pytanie retoryczne - pytanie pozorne, nie wyraża wątpliwości, a podkreśla przekonanie mówiącego.

„A czemużby Cię nie chwalił?” (mowa o człowieku) zapytuje podmiot liryczny i nie oczekuje odpowiedzi ani jej nie udziela. Odpowiedź zawiera się we wcześniejszych argumentach, pytanie wzmacnia jedynie ich siłę i wymowę. Bóg jest wszechobecny. Ludzie znajdują Go obok siebie, kiedy potrzebują pomocy i otuchy.

W ostatniej zwrotce podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby mnogiej. Wszyscy chrześcijanie cieszą się kolejnym przeżytym dniem i rozpoczynają nowy, chwaląc Boga i Jego łaskawość.

Pieśń została napisana bardzo prostym, trafiającym do każdego językiem. W naturalny sposób odwołuje się do uczuć religijnych, a jednocześnie pozwala je uzewnętrznić we wspólnym śpiewaniu podczas uroczystości kościelnych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.