Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pieśń poranna (F. Karpiński)

Pieśń poranna (F. Karpiński)

Religijny utwór ma formę modlitwy adresowanej do Boga. Często śpiewana w kościołach pieśń należy z tego powodu do najbardziej znanych szerokiemu odbiorcy utworów Karpińskiego.

Pierwsze słowa wiersza uzasadniają jego tytuł. Z nastaniem poranka - „kiedy ranne wstają zorze” - cały świat wielbi Boga:

„Tobie ziemia, Tobie morze,

Tobie śpiewa żywioł wszelki”.

Kolejne strofy utworu wyjaśniają powody, dla których człowiek winien sławić Boga. Stworzony przez Niego i ocalony, „obsypany darami”, nie może mieć żadnych wątpliwości co do wielkości Stwórcy. Kończące drugą strofę pytanie ma charakter wyłącznie retoryczny.

Zapamiętaj!

Pytanie retoryczne - pytanie pozorne, nie wyraża wątpliwości, a podkreśla przekonanie mówiącego.

„A czemużby Cię nie chwalił?” (mowa o człowieku) zapytuje podmiot liryczny i nie oczekuje odpowiedzi ani jej nie udziela. Odpowiedź zawiera się we wcześniejszych argumentach, pytanie wzmacnia jedynie ich siłę i wymowę. Bóg jest wszechobecny. Ludzie znajdują Go obok siebie, kiedy potrzebują pomocy i otuchy.

W ostatniej zwrotce podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby mnogiej. Wszyscy chrześcijanie cieszą się kolejnym przeżytym dniem i rozpoczynają nowy, chwaląc Boga i Jego łaskawość.

Pieśń została napisana bardzo prostym, trafiającym do każdego językiem. W naturalny sposób odwołuje się do uczuć religijnych, a jednocześnie pozwala je uzewnętrznić we wspólnym śpiewaniu podczas uroczystości kościelnych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.