Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Święta miłości kochanej ojczyzny... (I. Krasicki)

Święta miłości kochanej ojczyzny... (I. Krasicki)

Nadawca wiersza jest nieokreślony, nie da się go wskazać na podstawie form czasowników ani zaimków. Adresatem jest miłość ojczyzny - uczucie, abstrakcja, wzniosłe pojęcie - na co wskazuje początkowa apostrofa: „Święta miłości kochanej ojczyzny...”. W wierszu panuje nastrój powagi i wzniosłości. Utwór można traktować jako wyznanie liryczne o zabarwieniu patriotycznym, przedmiotem wzniosłych uczuć jest ojczyzna.

Wiersz jest poświęcony obowiązkom obywatela wobec własnego kraju. Ojczyzna, dająca swoim mieszkańcom poczucie wspólnoty, braterstwa, jest dobrem, które zasługuje na solidarną ochronę - staje się dobrem najwyższym. Służba krajowi jest więc nadrzędną powinnością ludzi uczciwych („umysłów poczciwych”).

Aby zasłużyć na miano człowieka godnego szacunku, należy dobro ojczyzny cenić wyżej niż sprawy prywatne. Wyznacznikiem patriotyzmu jest zdolność do ponoszenia ofiar i znoszenia cierpień dla własnego kraju: rany („kalectwo”), niewola („pęta”), śmierć („zjadłe [...] trucizny”). Rodzaj cierpień, które dobry obywatel zgadza się znosić dla dobra ojczyzny, wskazuje, że poeta najwyżej cenił służbę żołnierską - symbol oddania życia za kraj. Dlatego blizny po ranach zadanych w walce, szpecące ciało, dają zarazem świadectwo piękności ducha („kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny”). Poświęcenie dla ojczyzny jest nie tylko obowiązkiem, ale i zaszczytem („Byle cię można wspomóc, byle wspierać, / Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”).

Poeta, który pisał swój wiersz w okresie między jednym a drugim rozbiorem Polski, rozpaczliwie stara się natchnąć czytelników duchem patriotyzmu, o którym wśród prywatnych waśni rządzących (szlachty i magnaterii) zapomniano. Ich egoizm i pycha doprowadziły bowiem ojczyznę na skraj przepaści. Ratunek w postaci Konstytucji 3 maja przyszedł niestety za późno.

Hymn Krasickiego nigdy nie traci swojej aktualności. Nie pozwala zapomnieć, że prawdziwy patriotyzm polega na rezygnacji z własnych korzyści i wygód w imię wspólnego dobra. Patos i wzruszający ton wypowiedzi lirycz nej oraz środki artystyczne (apostrofa, anafora „Dla ciebie”, powtórzenia „nie żal”) służą podkreśleniu wagi tematu.

Zapamiętaj!

Hymn - odmiana pieśni, utwór o podniosłym, uroczystym nastroju, skierowany do dostojnego adresata.

Pieśń - najstarszy gatunek liryczny, utwór stroficzny, o wyrazistym rytmie, refrenie, przeznaczony często do śpiewu.

Wiersz ma budowę stychiczną (nie jest podzielony na strofy). Składa się z zaledwie 8 wersów. W tej zwięzłej formie poeta zawarł bogactwo treści. Utwór został napisany jedenastozgłoskowcem ze średniówką po piątej sylabie, ma regularną budowę i jest rytmiczny. Rymy dokładne, żeńskie, nieparzyste o układzie abababcc.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.