Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bajki - wybór (I. Krasicki)

Podsumowanie

Bajki mają charakter uniwersalny - zawierają prawdy nadal aktualne, każdy człowiek może się z nich uczyć i nimi bawić. Głównym celem Krasickiego było właśnie: „bawiąc, uczyć” (sam tak określił swój cel) - w zabawnej i ciekawej formie pisarz przedstawił proste, ale ważne prawdy o życiu i o człowieku. Swoje bajki konstruował tak, że obok znaczenia dosłownego (ciekawej historii) mają także znaczenie alegoryczne (jak np. bajka Ptaszki w klatce, w której przedstawił zgubne skutki ulegania obcym wpływom, wynarodowienie, zniewolenie). Ten alegoryczny sens jest w bajkach najważniejszy.

Bajki należą do epiki. Wszystkie zacytowane w podręczniku bajki są krótkie i zwięzłe - liczą po 4 lub 6 wersów. To bajki epigramatyczne (krótkie, o małej ilości bohaterów - zwykle dwóch; jednym motywie, ich forma to krótkie sprawozdanie lub dialog; zdania są krótkie, o małej ilości określeń, przeważają zdania oznajmujące), obok nich istnieją także bajki narracyjne (dłuższe, z rozbudowaną fabułą).

Ignacy Krasicki często używa w bajkach mowy niezależnej - przytacza wypowiedzi postaci, tak jak zostały powiedziane, np. „Że milczała - „Niewdzięczna” - żwawo ją ofuknie” (Owieczka i pasterz). Stosuje także:

- zdania wykrzyknikowe, w których często jest wyrażony morał, np.: „Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!” - Dewotka,

- zdania pytające, będące podsumowaniem („Bóg ci zapłać... a z czego te suknie?” - Owieczka i pasterz) lub stanowiące wstęp do wyrażenia określonej prawdy („Czegoż płaczesz?” - Ptaszki w klatce).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.