Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Fraszki J. Kochanowskiego (wybór)

Na gospodarza

Podmiot liryczny we fraszce Na gospodarza zdaje się być osobą bardzo spostrzegawczą, mającą dar obserwacji ludzi i ich zachowania. Z sytuacji, jaka została przedstawiona, dowiadujemy się, że został on zaproszony do domu gospodarza (adresat utworu) na obiad. Nie najlepsza była jednak ta gościna. Gospodarz kładł przed sobą półmiski z najbardziej smakowitymi potrawami, podmiotowi lirycznemu pozostała jedynie skromna „polewka” (rodzaj zupy). W dwóch ostatnich strofkach zawarty został morał, podsumowanie i opinia poety, który nie akceptuje takiego sposobu goszczenia go w czyimś domu: „Diabłu się godzi takowa biesiada! / Gościem czy świadkiem ja twego obiada!”

Utwór został napisany wierszem ciągłym (składa się z jednej sześciowersowej zwrotki). Występują rymy parzyste (aa bb cc) i żeńskie: nagorzej - sporzej, niemało - dostało, biesiada - obiada. Utwór jest pisany 11-zgłoskowcem. Taki typ wiersza nazywamy sylabicznym.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.